Inspiracje filmowe gier wideo – próba analizy zjawiska na przykładzie Gwiezdnych wojen

Przemysław Ciszek

Abstrakt


Wygłoszony na konferencji: „Gry wideo jako forma komunikacji społecznej”, Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK – 26 października 2015

Filmy i gry wideo to dwa media audiowizualne, które posiadają kilka cech wspólnych, ale różni je głównie stopień zaangażowania odbiorcy. Adaptacja filmu na potrzeby gry wideo może odbyć się w bardziej dosłowny sposób, kiedy przedstawia ona te same postacie i wydarzenia oraz w sposób niezależny, gdzie świat przedstawiony w filmie stanowi tylko tło do całkiem nowej historii. Doskonałym przykładem tego, w jaki sposób twórcy gier inspirowali się filmem są Gwiezdne Wojny. Na kanwie tej sagi powstało wiele gier najróżniejszych gatunków. Gry te zazwyczaj zbierały dobre oceny recenzentów i graczy, co nie jest regułą w przypadku takich produkcji, gdyż częstokroć tworzone są w pośpiechu bez dokładnego przetestowania produktu końcowego. Zasadniczo, gry powstają zazwyczaj na podstawie filmów science-fiction, fantasy i sensacyjnych, czyli takich w których mamy wartką akcję oraz wyrazistych bohaterów.

English abstract

Movies and video games are two audio-visual media, which have several features in common, but they differ mainly the degree of involvement of the recipient. The video game adaptation of the movie can be more literal, when the game presents the same characters and events and more independent, where the world presented in the movie is just a backdrop to a whole new story. A perfect example of how game developers are inspired by the film is Star Wars. On the basis of this saga there were created a lot of games of various genres. These games usually recieved good ratings of reviewers and the players, which is not the case for such productions because often they are made in hurry without strict testing of final product. Mainly, video games are based on science-fiction, fantasy and action movies. These genres usually contains a lot of action and vivid characters.

 


Słowa kluczowe


gry wideo; film; media cyfrowe; nowe media; konwergencja; video games; digital media; new media; convergence

References


AARSETH, E. (2014). Cybertekst – spojrzenie na literaturę ergodyczną, Kraków-Bydgoszcz: Korporacja ha!art.

A Critique of the Criticism of Film Adaptations, Dostępny: http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/10005.

CZARTORYSKI, B. (2015). Gwiezdne Wojny - Moc w maszynie, „PIXEL”, nr 10, s. 68-72.

Star Wars: Shadows of the Empire. Dostępny: https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_Shadows_of_the_Empire.

KAMEN, M. (2015). The lost riches of Star Wars' Expanded Universe. Dostępny: http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-11/26/star-wars-expanded-universe-best.

Kyle Katarn. Dostępny: http://www.ossus.pl/biblioteka/Kyle_Katarn.

KING, G., KRZYWINSKA, T.(2002). Screenplay: Cinema/videogames/interfaces, London&New York: Wallflower Press.

MANOVICH, L. (2006). Język nowych mediów, Warszawa: WAiP.

MAŃKOWSKI, P. (2010). Cyfrowe marzenia, Warszawa: Wydawnictwo Trio-Collegium Civitas.

Opis gry Star Wars. Dostępny: http://www.mobygames.com/game/star-wars

PISARSKI, M., Alicja w Krainie Cyfrowych Mediów. Dostępny: http://www.techsty.art.pl/magazyn3/artykuly/pisarski06.html.


Pełny tekst: HTML
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl