„Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Analiza jakościowa czasopisma naukowego

Małgorzata Wrześniewska

 

 

„Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Analiza jakościowa czasopisma naukowego

 

 

Artykuł przedstawia analizę jakościową czasopisma naukowego „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Stanowi on kontynuację artykułu pt. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego” opublikowanego w 2015 r.

Po wieloletniej przerwie, w 2005 roku ukazał się 7. tom „Rocznika Muzeum Częstochowskiego”, zatytułowany Vademecum zbiorów. Wydanie to miało charakter jubileuszowy, gdyż ukazało się z okazji 100-lecia istnienia placówki. Zawartość „Rocznika” była podsumowaniem pracy Muzeum od chwili powstania do roku 2005. W tomie 7. zmienił się layout. Różni się od pozostałych numerów czasopisma formatem, jakością papieru oraz kolorowymi fotografiami, które pojawiają się po raz pierwszy. Okładka została zaprojektowana przez Magdalenę Wieczorek-Szmal. „Rocznik” był publikacją dwujęzyczną (j. polski, j. angielski), wydaną na kredowym papierze. Pozycja ta zasługuje na szczególną uwagę, gdyż znajdują się w niej informacje nie tylko na temat historii Muzeum i jego zbiorów, ale także na temat bieżącej działalności instytucji. Zawiera wiadomości o strategii placówki i jej rozwoju pod względem organizacyjnym, jak i naukowo-badawczym. „Rocznik” prezentuje rozdziały poświęcone zbiorom i pracy poszczególnych działów Muzeum[1].

Tom 7. czasopisma ukazał się jako praca zbiorowa, a w skład komitetu redakcyjnego weszli: Aleksander Jaśkiewicz, Katarzyna Jezierska, Andrzej Kuźma, Elżbieta Miszczyńska, Katarzyna Sucharkiewicz, Magdalena Wieczorek-Szmal[2].

W roku 2007 Muzeum opublikowało 8. tom „Rocznika”. W skład komitetu redakcyjnego weszły: Katarzyna Jezierska, Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Miszczyńska, Monika Świerczewska, Magdalena Wieczorek-Szmal. Publikacja była podsumowaniem pracy, wydarzeń i działań Muzeum Częstochowskiego w roku 2006. Pracownicy Muzeum przedstawiali gromadzone zbiory, podejmowane badania naukowe oraz przybliżyli tworzenie wystaw. Wśród wielu artykułów zamieszczonych w tym tomie znalazły się też takie, które opisują zorganizowane przez Muzeum wystawy[3]. Tom 8. „Rocznika” liczył 167 stron i był publikacją dwujęzyczną (j. polski, j. angielski), wydaną na papierze kredowym z bogatą szatą graficzną. Projekt okładki i opracowanie graficzne zaprojektowała firma Taak Publishing.

Tom 9. „Rocznika” ukazał się w 2009 roku pod redakcją naukową Elżbiety Miszczyńskiej. Recenzentem tomu był prof. nadzw. dr hab. Piotr Stawiński z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Treść tomu zawiera artykuły, które można podzielić na trzy części. Pierwsza z nich zawiera prace związane z: problematyką muzealnictwa we współczesnym świecie[4], działalnością, rozwojem i osiągnięciami Muzeum Częstochowskiego w latach 2007-2008[5] oraz przedstawia sylwetki twórców, żołnierzy, przemysłowców związanych z Częstochową[6]. Druga część zawiera artykuły omawiające nabytki pozyskane przez Muzeum Częstochowskie w latach 2006-2008[7]. Na trzecią część „Rocznika” złożyły się wybrane referaty wygłoszone podczas zorganizowanej przez Muzeum Częstochowskie konferencji naukowej pt. Tradycje 11 listopada w Częstochowie. Odbyła się ona 5 listopada 2008 roku z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W sesji naukowej udział wzięli: pracownicy Muzeum Częstochowskiego, Urzędu Miasta Częstochowy, Instytutu Pamięci Narodowej, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz przedstawiciele Zakonu Paulinów[8].

Tom 9. „Rocznika Muzeum Częstochowskiego” liczył 215 stron, został wydany na papierze kredowym z bogatą szatą graficzną. Projekt graficzny okładki wykonała Drukarnia „Drukpol” z Tarnowskich Gór.

W 2010 roku Muzeum Częstochowskie wydało 10. tom „Rocznika”, który był uwieńczeniem pracy muzealników w 2009 roku. Tom ukazał się pod redakcją naukową Elżbiety Miszczyńskiej, a w skład komitetu redakcyjnego weszli: Katarzyna Jezierska, Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Miszczyńska, Wiesław Paszkowski, Magdalena Wieczorek-Szmal. Recenzentem tomu był prof. dr hab. Andrzej J. Zakrzewski z Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W tomie zostały zawarte głównie artykuły napisane przez pracowników muzeum, jednak czasopismo było także otwarte na innych autorów, którzy pisali o regionie częstochowskim, nawiązując do profilu instytucji. Treść „Rocznika” została podzielona na cztery działy[9]. W pierwszym z nich znalazły się dwa artykuły, które mówią o istocie muzealnictwa we współczesnym świecie[10].W drugim dziale zostały umieszczone artykuły niezwiązane ściśle z częstochowskim muzeum. Należą do nich:

– Janusz Jadczyk, Międzynarodowa Konferencja „Nigra Sum” we Włoszech z udziałem Muzeum Częstochowskiego[11],

– Bożena Kostuch, Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskiej prasy fachowej[12],

– Aleksander Jaśkiewicz, Wanda Wereszczyńska – nie tylko artystka[13],

– Wiesław Paszkowski, Żydowskie zakłady kamieniarskie w Częstochowie[14],

Marek Krawczyk, Górnictwo w rejonie Częstochowy: wczoraj i dziś[15].

W trzeciej części „Rocznika” zostały zamieszczone artykuły omawiające działalność wystawienniczą, wydawniczą i naukową Muzeum w 2009 r. Czwarta część „Rocznika” miała charakter sprawozdawczy. Zostały w nim zaprezentowane nabytki pozyskane przez placówkę w 2009 r.

Tom 10. „Rocznika Muzeum Częstochowskiego” liczył 254 strony, wydany został na papierze kredowym z bogatą szatą graficzną. Okładkę zaprojektowała firma „Drukpol”. Każdy artykuł posiadał abstrakt w języku angielskim. Numer ten jako pierwszy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego pod adresem: http://www.muzeumczestochowa.pl/wydawnictwa/roczniki/. Całość spełnia wymogi periodyku naukowego.

W 2011 r. Muzeum Częstochowskie wydało kolejny 11. tom „Rocznika”. Ukazał się on pod redakcją naukową Elżbiety Miszczyńskiej. Do komitetu redakcyjnego należeli: Katarzyna Jezierska, Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Miszczyńska, Wiesław Paszkowski oraz Magdalena Wieczorek-Szmal. Recenzentem tomu był prof. nadzw. dr hab. Marian Głowacki. W periodyku został zamieszczony wstęp autorstwa Janusza Jadczyka, dyrektora Muzeum Częstochowskiego.

Treść tomu zawarta w czterech działach ma zróżnicowaną tematycznie problematykę. W pierwszej części zostały zamieszczone dwa artykuły dotyczące form wystawienniczych[16]. Druga część dotyczy opracowania i eksponowania zbiorów znajdujących się w muzeum[17].

W tej samej części „Rocznika” został zamieszczony artykuł Katarzyny Jezierskiej Wspomnienia z wyprawy w głąb Czarnego Lądu[18]. Ma on odrębny charakter od pozostałych, gdyż są to osobiste wspomnienia i przeżycia autorki z wyprawy do Afryki. W pracy autorka nawiązuje do zorganizowanej przez Muzeum wystawy „Dzieci Afryki”. Inny charakter mają również refleksje Gerty Bielińskiej, Macieja Kosińskiego oraz Magdaleny Wieczorek-Szmal pt. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie grodziska „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu w roku 2010[19]. Artykuł zawiera opis prac wykopaliskowych, a jednocześnie przybliża różnorodną tematykę badawczą, którą zajmują się pracownicy Muzeum w Częstochowie.

Na trzecią część „Rocznika” składają się artykuły z różnych dziedzin. Łączy je tematyka badań dotyczących Częstochowy i regionu częstochowskiego prowadzonych przez pracowników Muzeum[20].

W ostatniej, czwartej części „Rocznika”, Elżbieta Miszczyńska, Małgorzata Szczęsna i Agnieszka Miry opisały nabytki Muzeum Częstochowskiego w 2010 roku[21].

Na tom 11. „Rocznika Muzeum Częstochowskiego” złożyło się 275 stron zawierających liczne kolorowe fotografie. Projekt graficzny okładki wykonała drukarnia „Drukpol”. Każdy artykuł posiadał streszczenie w języku angielskim. Numer „Rocznika” jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Muzeum pod adresem: http://www.muzeumczestochowa.pl/wydawnictwa/roczniki/.

Tom 12. „Rocznika Muzeum Częstochowskiego” ukazał się w 2013 roku i zawierał materiały przygotowane w latach 2011-2012. Tom został opracowany pod redakcją naukową Elżbiety Miszczyńskiej, a w skład komitetu redakcyjnego weszli: Katarzyna Jezierska, Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Miszczyńska, Wiesław Paszkowski, Magdalena Wieczorek-Szmal. Recenzentką 12. numeru „Rocznika” była Anna Wypych-Gawrońska, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wstęp do „Rocznika” napisał dyrektor Muzeum Janusz Jadczyk. Numer zawierał artykuły o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Przygotowaniem artykułów zajmowali się pracownicy Muzeum oraz osoby zaproszone do współpracy. Treść „Rocznika” została podzielona na trzy części. W pierwszej części znalazły się teksty, które mają charakter rozpraw i artykułów o bardzo różnorodnej tematyce. W większości związane są one z bogatą historią Częstochowy i regionu częstochowskiego. Oparte są na własnych badaniach autorów, a ich wyniki prezentowane są w postaci eksplikacji oraz interpretacji[22].

Drugą część „Rocznika” stanowią teksty związane z pracą Muzeum. Artykuły te dają obraz szerokiej działalności instytucji i różnorodności podejmowanych inicjatyw artystycznych i edukacyjnych. Agnieszka Miry w artykule pt. Wystawiennictwo artystyczne w Muzeum Częstochowskiem. Część I: lata 1905-1975[23], przedstawia zestawienie historii wystawiennictwa artystycznego Muzeum od momentu powstania instytucji do roku 1975. Natomiast Monika Świerczewska w rozważaniach zatytułowanych Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2011[24] oraz Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2012[25] przedstawiła dorobek wystawienniczy instytucji w latach 2011-2012. O inicjatywach edukacyjnych podejmowanych przez instytucję w roku 2011 i 2012 pisała Katarzyna Jezierska w tekście Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2011[26] oraz Justyna Cocyk (Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2012)[27]. J. Cocyk w kolejnym artykule przedstawiła działalność placówki dydaktycznej prowadzonej przez Muzeum — Multicentrum „Zodiak”[28]. Działalność i wystawy zorganizowane w latach 2011-2012 przez Centrum Promocji Młodych opisywał Adam Florczyk w artykule Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w latach 2011–2012[29]. Ostatni artykuł w drugiej części czasopisma przedstawiał bieżącą działalność Działu Przyrody w Muzeum. Autorka przedstawiła wybrane projekty edukacyjne, jakie były zrealizowane w 2011-2012 roku w strukturach tego oddziału[30].

Trzecią część „Rocznika” tworzą teksty odnoszące się do nabytków, jakie w latach 2011-2012 pozyskało poprzez darowiznę lub zakup Muzeum w Częstochowie. Artykuły prezentują eksponaty wraz z opisem i fotografiami[31].

Ostatni, 13. tom „Rocznika Muzeum Częstochowskiego” ukazał się w maju 2014 roku pod redakcją naukową Elżbiety Miszczyńskiej. W skład komitetu redakcyjnego weszli: Katarzyna Jezierska, Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Miszczyńska, Wiesław Paszkowski oraz Magdalena Wieczorek-Szmal. Recenzentem tomu był dr hab. Janusz Spyra, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wstęp do „Rocznika” został napisany przez dyrektora Muzeum Częstochowskiego Janusza Jadczyka[32]. Autorami, zamieszczonych w periodyku prac, są przede wszystkim pracownicy Muzeum, ale również przedstawiciele nauki z innych instytucji. Treść „Rocznika” została podzielona na trzy części.

Pierwsza część zawiera prace dotyczące: postaci związanych z Częstochową[33], genealogii[34], obrzędów i tradycji panujących w czasie adwentu i Bożego Narodzenia[35], rozwoju nauki o roślinach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej[36], historii częstochowskich Żydów[37], powstania styczniowego w Częstochowie i okolicach[38] oraz Związku Polskich Artystów Plastyków[39]. Również w tej części zostały zaprezentowane dwa artykuły dotyczące pracy Muzeum. Pierwszy z nich Zamknięta bransoleta brązowa z Częstochowy-Rakowa przedstawia opis przedmiotów, jakie znaleziono w czasie prac remontowo–budowlach w sąsiedztwie Rezerwatu Archeologicznego[40]. Drugi artykuł Bitwa Wielkiej Wojny Północnej (1700- 1721) na medalach rosyjskich z kolekcji Muzeum Częstochowskiego. Część I: „Mała wojna” 1700-1704 prezentuje zbiory medali Muzeum Częstochowskiego jako nośnik informacji o wydarzeniach historycznych i politycznych[41].

Druga część periodyku ma charakter sprawozdawczy. Zawarte w niej artykuły informują o działalności wystawienniczej, publikacyjnej i edukacyjnej Muzeum w minionym roku. W tej części swoje prace zamieścili: Monika Świerczewska, Matylda Ślosarska, Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w 2013 roku[42], Agnieszka Miry, Katarzyna Sucharkiewicz, Wystawa stała: Sztuka polska XIX i XX wieku[43], Andżelika Bilska, Wystawy etnograficzne w Muzeum Częstochowski w latach 2000-2013[44], Katarzyna Jezierska, Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w latach 2000-2013[45], Justyna Cocyk, Działalność edukacyjna Multicentrum „Zodiak” w roku 2013[46], Adam Florczyk Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w 2013 roku[47].

W ostatniej, trzeciej części „Rocznika” zostały opisane nabytki, o jakie w 2013 roku wzbogaciły swoje zbiory działy: Etnografii[48], Historii[49], Przyrody[50] oraz Sztuki[51].

Z braku funduszy tom 12. „Rocznika” po raz pierwszy ukazał się na nośniku elektronicznym – płycie CD w nakładzie 150 egzemplarzy (25 maja 2013 roku)[52]. Kilka miesięcy później (7 września 2013 roku) został wydany w wersji papierowej w nakładzie 100 egzemplarzy[53]. Periodyk ukazał się na gorszej jakości papierze z czarnobiałymi zdjęciami. Okładka została zaprojektowana przez drukarnię „Drukpol”.

 

 

Tab. 1. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005–2014.

 

Materiał dostępny w odrębnym pliku

 

Źródło: opracowanie własne.

 

 

Zmiana podziału administracyjnego w Polsce sprawiła, że od tomu 7. periodyk ukazywał się pod tytułem „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”. Nazwa ta funkcjonuje do chwili obecnej. Czasopismo ukazuje się w postaci pojedynczych tomów, przygotowywanych przez redakcję czasopisma.

Poza rokiem 2012, kiedy nie został opublikowany kolejny numer, częstotliwość ukazywania się czasopisma była regularna. Materiały przygotowane w latach 2011-2012 ukazały się w tomie 12. „Rocznika Muzeum Częstochowskiego”, wydanym w 2013 roku. Wydawcą „Roczników” w omawianym okresie było Muzeum Częstochowskie.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, tom 7. i 8. „Rocznika” zostały wydrukowane przez drukarnię Garmond w Częstochowie. Od roku 2007 aż do chwili obecnej drukiem czasopisma zajmuje się drukarnia „Drukpol” z Tarnowskich Gór.

Nakład czasopisma był zróżnicowany i wynosił:

– 2007 – 200 egz.,

– 2009 – 300 egz.,

– 2010 – 300 egz.,

– 2011 – 300 egz.,

– 2013 – 100 egz., 150 na płycie CD,

– 2014 – 100 egz.

Objętość czasopisma wahała się od 167 do 384 stron a jego format 20x24 cm. W obrębie roczników występowała paginacja ciągła, wymiar czcionek był utrzymywany bez większych zmian. „Rocznik” w omawianym okresie posiadał kolorową szatę graficzną.

 

 

Przypisy

[1] (2005) Strona redakcyjna, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” Vademecum zbiorów, wydanie jubileuszowe 1905-2005, t. 7, s. nlb.

[2] Tamże, s. nlb.

[3] (2007) Strona redakcyjna, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 8, s. nlb.

[4] Mędrala, E. (2009), Muzeum w dobie masowego komunikowania, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 7-14.

[5] Jezierska, K., Suliga, M. (2009), Muzeum Częstochowskie w latach 2007-2008, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” t. 9, s. 15-33; Kosiński, M., Bielińska, G. ( 2009), Sprawozdanie z badań sondażowych na tzw. gródku stożkowym w Żurawiu, gmina Janów, województwo śląskie ( AZP: 87-51/1), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 64-66; Kosiński, M. (2009), Fragment zegara słonecznego z zamku Ogrodzieniec, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 61-63.

[6] Ozimek, K. (2009), Kobiety w Gabinecie wybitnych częstochowian. Wspomnienia o Kalinie Jędrusik-Dygat i Ludmile Marjańskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” t. 9, s. 34-46; Jadczyk, J. (2009), Pierwszy i ostatni. Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 47-52; Grzyb, M. (2009), Firma Błachowiczów w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 67-84; Maślikowski, S. (2009), „Jeśli komu otwarta droga do Nieba, tym co służą Ojczyźnie”( Jan Kochanowski, Pieśń XII O cnocie). Ksiądz Teodor Popczyk (9 XI 1910-16 VI 1943), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t.9, s. 85-90.

[7] Bilska, A., Ciuk., A. (2009), Dział Etnografii, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” t. 9, s. 92-105; Szczęsna, M., Pabich, Ł. (2009), Dział Historii, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 106-111; Gosławska, A. (2009), Dział Sztuki, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 113-120; Kaczmarzyk, E. (2009), Dział Przyrody, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9, s. 121-124.

[8] W 90. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, http://www.jasnagora.com/wydarzenie-4287dostęp:[2014. 05.03].

[9] (2010), Strona redakcyjna, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. nlb.

[10] Ozimek, K. (2010), Muzealnik w świecie kuratorów – współczesne strategie kuratorskie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. 9-15; Mędrala – Młyńska, E. (2010), „Lubię to” czyli życie muzealnych profili na Facebooku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. 16-22.

[11] Jadczyk, J.(2010), Międzynarodowa Konferencja „Nigra Sum” we Włoszech z udziałem Muzeum Częstochowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. 25-32.

[12] Kostuch, B. (2010), Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskiej prasy fachowej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. 33-40.

[13] Jaśkiewicz, A. (2010), Wanda Wereszczyńska – nie tylko artystka, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. 41-46.

[14] Paszkowski, W. (2010),Żydowskie zakłady kamieniarskie w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. 47-59.

[15] Krawczyk, M. (2010), Górnictwo w rejonie Częstochowy: wczoraj i dziś, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10, s. 60-80.

[16] Mędrala-Młyńska, E. (2011), Co widz wie o muzeach? Obraz muzeum w filmie i serialu, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 11-18; Ozimek, K. (2011), Spacer po muzeach i wystawach łamiących konwencje architektoniczno-wystawiennicze. Współczesna świątynia sztuki – architektura muzeów i przestrzeń ekspozycji jako rodzaj szczególnego ćwiczenia, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 19-30.

[17] Świerczewska, M. (2011), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 37-50; Sucharkiewicz, K. (2011), Rysunki i korespondencja Stanisława Szukalskiego w zbiorach częstochowskiego Muzeum, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 65-78; Jaśkiewicz, A. (2011), Co Adrian Mikołaj Głębocki rysował w Częstochowie i okolicy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 79-88; Półka, J. (2011), Wiele talentów, jeden artysta. Rzeźby i obrazy Zdzisława Purchały w zbiorach Muzeum Częstochowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 89-96; Ciuk, A. (2011), Pamiątka z Częstochowy – wczoraj i dziś, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 97-108; Pabich, Ł. (2011), Dzienniki wojenne Jana Dziemby z lat 1914–1916. Odczyt źródła z komentarzami, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 109-128; Myga, Z. (2011), Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 139-148.

[18] Jezierska, K. (2011), Wspomnienia z wyprawy w głąb Czarnego Lądu, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 51-64.

[19] Bielińska, G., Kosiński, M., Wieczorek-Szmal, M. (2011), Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie grodziska „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu w roku 2010, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 129-138.

[20] Bilska, A., Miszczyńska, E. (2011), Od zapustów do Wielkanocy. Obrzędy i zwyczaje ludowe ze szczególnym uwzględnieniem okolic Częstochowy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 151–160; Kaczmarzyk, E. (2011), Pierwsze XIX wieczne linneuszowskie rozprawy botaniczne uwzględniające Wyżynę Krakowsko – Częstochowską, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 161–174; Cichor, D., Jadczyk, J. (2011), Z dziejów Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w Częstochowie (1711-2011), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 175–194; Sętowski, J. (2011), Miejsce pochówków osób wyznania prawosławnego w Częstochowie w okresie 1. połowy XIX wieku do 1914 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 195–206; Paszkowski, W. (2011), Groby – pomniki na cmentarzu żydowskim w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 207–218; Kuśmierska, A. (2011), Symbolika sepulkralna – anioły i atrybuty im towarzyszące, jako jedne z motywów architektury nagrobnej. Wstęp do studiów nad architekturą cmentarzy częstochowskich: św. Rocha, Kule i Rakowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 219–230; Kuśnierczyk, A. (2011), Kolonie cudzoziemskich tkaczy w rejonie Częstochowy w 1. połowie XIX wieku: Hilsbach (Czarny Las), Kamienica Polska, Huta Stara A, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 231–244.

[21] Miszczyńska, E. (2011), Nabytki Działu Etnografii w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 245–254; Szczęsna, M. (2011), Nabytki Działu Historii w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 255–264; Miry, A. (2011), Nabytki Działu Sztuki w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 265–275.

[22] Pabich, Ł. (2013), Bitwa pod Koniecpolem, 21 listopad 1708 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 69-92; Kuśnierczyk, A. (2013), Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 93 – 122; Sętowski, J. (2013), Powstańcy styczniowi 1863–1864 na cmentarzach częstochowskich: Kule, św. Rocha i ewangelicko-augsburskim. Biogramy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 123-136; Barczyk-Kurus, M. (2013), Częstochowscy architekci dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 137-156; Paszkowski, W. (2013), Policja żydowska w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 157-188; Jaśkiewicz, A. (2013), Szkoła Przemysłu Ludowego w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 189-198; Bilska, A. (2013), Z widokiem na Częstochowskie fotografie pamiątkowe, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 199-210; Półka, J. (2013), Kolaże uczuć. O twórczości i życiu artystki Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 211-220; Biernacka, A. (2013), Teatr from Poland jako przykład teatru wyrastającego z ruchu teatrów studenckich, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 221-236.

[23] Miry, A. (2013), Wystawiennictwo artystyczne w Muzeum Częstochowskiem. Część I: lata 1905-1975, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 237-254.

[24] Świerczewska, M. (2013), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 255-272.

[25] Świerczewska, M. (2013), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 273-287.

[26] Jezierska, K. (2013), Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 287-296.

[27] Cocyk, J. (2013), Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 297-308.

[28] Cocyk, J. (2013), Multicentrum „Zodiak” nowoczesną placówką dydaktyczną Muzeum Częstochowskiego ,„Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 309-316.

[29] Florczyk, A. (2013), Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w latach 2011–2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 317-322.

[30] Janik, E. (2013), Wybrane projekty edukacyjne realizowane przez Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego w roku szkolnym 2011–2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 323-332.

[31] Ciuk, A. (2013), Nabytki Działu Etnografii w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 333-338; Ciuk, A. (2013), Nabytki Działu Etnografii w roku 2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 339-342; Kaczmarzyk, E. (2013), Nabytki Działu Przyrody w latach 2011-2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 343-346; Sucharkiewicz, K. (2013), Nabytki Działu Sztuki w latach 2011-2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 347-356; Szczęsna, M. (2013), Nabytki Działu Historii w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 357-364; Szczęsna, M. (2013), Nabytki Działu Historii w roku 2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s.365-369.

[32] (2014), Strona redakcyjna, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. nlb.

[33] Wróbel, E. (2014), Stefana Mrożewskiego powroty do Częstochowy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 11-26; Warońska, J. (2014), W kręgu twórczości Henryka Bardijewskiego. O chórze i chóralności, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 27-34; Sętowski, J. (2014), Doktor Edward Kohn i jego synowie. Aktywność zawodowa, społeczna i samorządowa w latach 1886-1939, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 107-116.

[34] Kuśnierczyk, A. (2014),Ludzie i przedmioty. Notarialne spisy inwentarzy jako narracja o mieszkańcach Częstochowy 2. połowy XIX wieku na przykładzie rodziny Kaczkowskich i Kromerów, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 35-50.

[35] Bilska, A., Miszczyńska, E. (2014), Od adwentu do Gromnicznej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 69-78.

[36] Kaczmarzyk, E. (2014), Szkic rozwoju botaniki na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w okresie po powstaniu styczniowym do końca I wojny światowej (1865-1918), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 138-155.

[37] Paszkowski, W. (2014), Historia grupy „66”- edycja źródła, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 117-137.

[38] Siwiński, A. (2014), Przydrożne i cmentarne ślady powstania styczniowego na ziemi częstochowskiej. Część I Powstańczy szlak świętego brata Alberta na ziemi częstochowskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 163-176.

[39] Jaśkiewicz, A. (2014),Trudne dni Związku Polskich Artystów Plastyków (1945-1947), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 156-162.

[40] Bilińska, G., Kosiński, M., Wieczorek-Szmal, M. (2014), Zamknięta bransoleta brązowa z Częstochowy-Rakowa, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 51-68.

[41] Pabich, Ł. (2014), Bitwa Wielkiej Wojny Północnej (1700-1721) na medalach rosyjskich z kolekcji Muzeum Częstochowskiego. Część I: „Mała Wojna” 1700-1704, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 79-106.

[42] Świerczewska, M., Ślosarska, M. (2014), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 177-192.

[43] Miry, A., Sucharkiewicz, K. (2014), Wystawa stała: Sztuka polska XIX i XX wieku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 193-214.

[44] Bilska, A. (2014), Wystawy etnograficzne w Muzeum Częstochowski w latach 2000-2013, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 215-230.

[45] Jezierska, K. (2014), Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w latach 2000-2013, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 231-240.

[46] Cocyk, J. (2014), Działalność edukacyjna Multicentrum „Zodiak” roku 2013, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 241-250.

[47] Florczyk, A. (2014), Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 251-258.

[48] Kryszka, J. (2014), Nabytki Działu Etnografii w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 259-264.

[49] Szczęsna, M. (2014), Nabytki Działu Historii w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 265-270.

[50] Kaczmarzyk, E. (2014), Nabytki Działu Przyrody w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 271-273.

[51] Miry, A. (2014), Nabytki Działu Sztuki w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, s. 274-282.

[52] Cyfrowy Rocznik ukaże się już we wtorek (25.05), http://www.radiojura.com.pl/cyfrowy-rocznik-ukaze-sie-juz-we-wtorek-21-05.html, [dostęp: 2014.03.24].

[53] Muzeum wydało rocznik w wersji papierowej, http://www.radiojura.com.pl/muzeum-wydalo-rocznik-w-wersji-papierowej.html, [dostęp: 2014.03.24].


© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl