„Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Analiza jakościowa czasopisma naukowego

Małgorzata Wrześniewska

Abstrakt


Artykuł przedstawia analizę jakościową czasopisma naukowego pt. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Jest on kontynuacją artykułu pt. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego” opublikowanego w 2015 r.

Słowa kluczowe


„Rocznik Muzeum Częstochowskiego”

References


Barczyk-Kurus, M. (2013), Częstochowscy architekci dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Bielińska, G., Kosiński, M., Wieczorek-Szmal, M. (2011), Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie grodziska „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu w roku 2010, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Biernacka, A. (2013), Teatr from Poland jako przykład teatru wyrastającego z ruchu teatrów studenckich, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Bilińska, G., Kosiński, M., Wieczorek-Szmal, M. (2014), Zamknięta bransoleta brązowa z Częstochowy-Rakowa, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Bilska, A. (2013), Z widokiem na Częstochowskie fotografie pamiątkowe, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Bilska, A. (2014), Wystawy etnograficzne w Muzeum Częstochowski w latach 2000-2013, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Bilska, A., Ciuk., A. (2009), Dział Etnografii, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” t. 9.

Bilska, A., Miszczyńska, E. (2011), Od zapustów do Wielkanocy. Obrzędy i zwyczaje ludowe ze szczególnym uwzględnieniem okolic Częstochowy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Bilska, A., Miszczyńska, E. (2014), Od adwentu do Gromnicznej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Cichor, D., Jadczyk, J. (2011), Z dziejów Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w Częstochowie (1711-2011), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Ciuk, A. (2011), Pamiątka z Częstochowy – wczoraj i dziś, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Ciuk, A. (2013), Nabytki Działu Etnografii w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Ciuk, A. (2013), Nabytki Działu Etnografii w roku 2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Cocyk, J. (2013), Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Cocyk, J. (2013), Multicentrum „Zodiak” nowoczesną placówką dydaktyczną Muzeum Częstochowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Cocyk, J. (2014), Działalność edukacyjna Multicentrum „Zodiak” roku 2013, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Cyfrowy Rocznik ukaże się już we wtorek(25.05), http://www.radiojura.com.pl/cyfrowy-rocznik-ukaze-sie-juz-we-wtorek-21-05.html, [dostęp: 2014.03.24].

Florczyk, A. (2013), Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w latach 2011–2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Florczyk, A. (2014), Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Gosławska, A. (2009), Dział Sztuki, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

Grzyb, M. (2009), Firma Błachowiczów w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

W 90. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, http://www.jasnagora.com/wydarzenie-4287dostęp:[2014. 05.03].

Jadczyk, J. (2009), Pierwszy i ostatni. Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

Jadczyk, J.(2010), Międzynarodowa Konferencja „Nigra Sum” we Włoszech z udziałem Muzeum Częstochowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10.

Janik, E. (2013), Wybrane projekty edukacyjne realizowane przez Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego w roku szkolnym 2011–2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Jaśkiewicz, A. (2010), Wanda Wereszczyńska- nie tylko artystka, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10.

Jaśkiewicz, A. (2011), Co Adrian Mikołaj Głębocki rysował w Częstochowie i okolicy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Jaśkiewicz, A. (2013), Szkoła Przemysłu Ludowego w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Jaśkiewicz, A. (2014), Trudne dni Związku Polskich Artystów Plastyków (1945-1947), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Jezierska, K. (2011), Wspomnienia z wyprawy w głąb Czarnego Lądu, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Jezierska, K. (2013), Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Jezierska, K. (2014), Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w latach 2000-2013, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Jezierska, K. Suliga, M. (2009) Muzeum Częstochowskie w latach 2007 - 2008, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” t. 9.

Kaczmarzyk, E. (2009), Dział Przyrody, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

Kaczmarzyk, E. (2011), Pierwsze XIX wieczne linneuszowskie rozprawy botaniczne uwzględniające Wyżynę Krakowsko – Częstochowską, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Kaczmarzyk, E. (2013), Nabytki Działu Przyrody w latach 2011-2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Kaczmarzyk, E. (2014), Nabytki Działu Przyrody w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Kaczmarzyk, E. (2014), Szkic rozwoju botaniki na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w okresie po powstaniu styczniowym do końca I wojny światowej (1865-1918), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Kosiński, M. (2009), Fragment zegara słonecznego z zamku Ogrodzieniec, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

Kosiński, M., Bielińska, G. ( 2009), Sprawozdanie z badań sondażowych na tzw. gródku stożkowym w Żurawiu, gmina Janów, województwo śląskie ( AZP:87-51/1), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

Kostuch, B. (2010), Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskiej prasy fachowej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10.

Krawczyk, M. (2010), Górnictwo w rejonie Częstochowy: wczoraj i dziś, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10.

Kryszka, J. (2014), Nabytki Działu Etnografii w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Kuśmierska, A. (2011), Symbolika sepulkralna – anioły i atrybuty im towarzyszące jako jedne z motywów architektury nagrobnej. Wstęp do studiów nad architekturą cmentarzy częstochowskich: św. Rocha, Kule i Rakowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Kuśnierczyk, A. (2011), Kolonie cudzoziemskich tkaczy w rejonie Częstochowy w 1. połowie XIX wieku: Hilsbach (Czarny Las), Kamienica Polska, Huta Stara A, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Kuśnierczyk, A. (2013), Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Kuśnierczyk, A. (2014), Ludzie i przedmioty. Notarialne spisy inwentarzy jako narracja o mieszkańcach Częstochowy 2. połowy XIX wieku na przykładzie rodziny Kaczkowskich i Kromerów, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Maślikowski, S. (2009), „Jeśli komu otwarta droga do Nieba, tym co służą Ojczyźnie”(Jan Kochanowski, Pieśń XII O cnocie). Ksiądz Teodor Popczyk (9 XI 1910-16 VI 1943), „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

Mędrala – Młyńska, E. (2010), „Lubię to” czyli życie muzealnych profili na Facebooku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10.

Mędrala, E. (2009), Muzeum w dobie masowego komunikowania, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 9.

Mędrala-Młyńska, E. (2011), Co widz wie o muzeach? Obraz muzeum w filmie i serialu, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Miry, A. (2013), Wystawiennictwo artystyczne w Muzeum Częstochowskim. Część I: lata 1905-1975, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Miry, A. (2014), Nabytki Działu Sztuki w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Miry, A., Sucharkiewicz, K. (2014), Wystawa stała: Sztuka polska XIX i XX wieku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Miszczyńska, E. (2011), Nabytki Działu Etnografii w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Muzeum wydało rocznik w wersji papierowej, http://www.radiojura.com.pl/muzeum-wydalo-rocznik-w-wersji-papierowej.html, [dostęp: 2014.03.24].

Myga, Z. (2011), Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Ozimek, K. (2009), Kobiety w Gabinecie wybitnych częstochowian. Wspomnienia o Kalinie Jędrusik-Dygat i Ludmile Marjańskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” t. 9.

Ozimek, K. (2010), Muzealnik w świecie kuratorów – współczesne strategie kuratorskie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10.

Ozimek, K. (2011), Spacer po muzeach i wystawach łamiących konwencje architektoniczno-wystawiennicze. Współczesna świątynia sztuki – architektura muzeów i przestrzeń ekspozycji jako rodzaj szczególnego ćwiczenia, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Pabich, Ł. (2011), Dzienniki wojenne Jana Dziemby z lat 1914–1916. Odczyt źródła z komentarzami, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Pabich, Ł. (2013), Bitwa pod Koniecpolem,21 listopad 1708 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Pabich, Ł. (2014), Bitwa Wielkiej Wojny Północnej (1700-1721) na medalach rosyjskich z kolekcji Muzeum Częstochowskiego. Część I: „Mała Wojna” 1700-1704, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Paszkowski, W. (2010), Żydowskie zakłady kamieniarskie w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 10.

Paszkowski, W. (2011), Groby – pomniki na cmentarzu żydowskim w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Paszkowski, W. (2013), Policja żydowska w Częstochowie, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Paszkowski, W. (2014), Historia grupy „66”- edycja źródła, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Półka, J. (2011), Wiele talentów, jeden artysta. Rzeźby i obrazy Zdzisława Purchały w zbiorach Muzeum Częstochowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Półka, J. (2013), Kolaże uczuć. O twórczości i życiu artystki Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

„Rocznik Muzeum Częstochowskiego” Vademecum zbiorów, wydanie jubileuszowe 1905-2005, red. Komitet Redakcyjny, 2005, t. 7.

„Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, red. Komitet redakcyjny 2007, t. 8.

„Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, red. Elżbieta Miszczyńska, 2010, t. 10.

Sętowski, J. (2011), Miejsce pochówków osób wyznania prawosławnego w Częstochowie w okresie 1. połowy XIX wieku do 1914 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Sętowski, J. (2013), Powstańcy styczniowi 1863–1864 na cmentarzach częstochowskich: Kule, św. Rocha i ewangelicko-augsburskim. Biogramy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Sętowski, J. (2014), Doktor Edward Kohn i jego synowie. Aktywność zawodowa, społeczna i samorządowa w latach 1886-1939, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Siwiński, A. (2014), Przydrożne i cmentarne ślady powstania styczniowego na ziemi częstochowskiej. Część I Powstańczy szlak świętego brata Alberta na ziemi częstochowskiej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Strona redakcyjna, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” 2014, t. 13.

Sucharkiewicz, K. (2011), Rysunki i korespondencja Stanisława Szukalskiego w zbiorach częstochowskiego Muzeum, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Sucharkiewicz, K. (2013), Nabytki Działu Sztuki w latach 2011-2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Szczęsna, M. (2011), Nabytki Działu Historii w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, s. 255–264; Miry, A. (2011), Nabytki Działu Sztuki w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Szczęsna, M. (2013), Nabytki Działu Historii w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12, s. 357-364; Szczęsna, M. (2013), Nabytki Działu Historii w roku 2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Szczęsna, M. (2014), Nabytki Działu Historii w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Szczęsna, M., Pabich, Ł. (2009), Dział Historii, „Rocznik Muzeum w Częstochowie”, t. 9.

Świerczewska, M. (2011), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w 2010 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11.

Świerczewska, M. (2013), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2011, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Świerczewska, M. (2013), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2012, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 12.

Świerczewska, M., Ślosarska, M. (2014), Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w 2013 roku, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Warońska, J. (2014), W kręgu twórczości Henryka Bardijewskiego. O chórze i chóralności, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.

Wróbel, E. (2014), Stefana Mrożewskiego powroty do Częstochowy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13.


Pełny tekst: HTML
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl