„Ziemia Opatowska” w latach 1986–2014. Analiza zawartości czasopisma

Agnieszka Śliwa

Abstrakt


Analizie zawartości poddano 28 zeszytów czasopisma „Ziemia Opatowska” wydanych w latach 1986–2014. Ogółem przeanalizowano 410 tekstów o różnej objętości, które przypisano do 20 kategorii tematycznych

Słowa kluczowe


"Ziemia Opatowska"

References


(1988), Listy czytelników, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (3), s. 11.

(1989), Nagrody i medale Stanisława Czernika, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 13.

(1989), Słowniczek biograficzny Ziemi Opatowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 14-15.

(1989), Wspomnienia po zmarłych, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 16.

(1990), Kronika Wydarzeń, „Ziemia Opatowska”, nr 8.

(1990), Listy do redakcji, „Ziemia Opatowska”, nr 8, s. 20.

(1990), Postaci znanych Żydów z Opatowa, „Ziemia Opatowska”, nr 8, s. 5-6.

(1991), „Ziemia Opatowska”, nr 9, s. 27.

(1992), Kronika Wydarzeń, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 31.

(1997), „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 25.

(1997), „Ziemia Opatowska”, nr 13, s. 29-31.

(1997), „Ziemia Opatowska”, nr 13, s. 3-63.

(1997), Kronika, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 23.

(1997), Kronika, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 24, 2003, nr 19, s. 33.

(2001), Epitafia, „Ziemia Opatowska”, nr 18, s. 33.

(2003), Epitafium, „Ziemia Opatowska”, nr 19, s. 36.

(2004), Żeńskie drużyny harcerskie w Opatowie, w latach 1945-48, „Ziemia Opatowska”, nr 20, s. 25-32.

Adamska, M. (1999), Stanisław Czernik 16 I 1899 r.- 3 XII 1969 r., „Ziemia Opatowska”, nr 15, s. 3-6.

Bajak, H. (1997), Bicz Boży, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 9-10.

Banaszek, M. (1989), Czasopisma powiatu opatowskiego do 1939 r., „Ziemia Opatowska”, nr 2 (6), s. 1-2.

Baradziej, M. (1988), Piszą o zabytkach Opatowa, „Ziemia Opatowska”, nr 4, s. 14.

Baradziej, M. (1989), W 125 rocznicę Bitwy Opatowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 8-11.

Baradziej, M. (2005), Powstanie NSZZ Solidarność, „Ziemia Opatowska”, nr 21, s. 29-31.

Bartkiewicz, M. (1989), Akcja odwołana, „ Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 7-8.

Bełczowski, Z. (1986), Opatów – dzieje najwcześniejsze, „Ziemia Opatowska”, nr 1, s. 7-8.

Bińczak, J. (1989), Siewna jesień, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 19.

Błoński, W. (1989), Wspomnienia z niewoli niemieckiej w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 4-7.

Borzęcka, M. (1989), Opatowszczyzna w twórczości Stanisława Czernika, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 5-6.

Brudkowski, J. (2008), Atak na Opatów25 listopada 1863, „Ziemia Opatowska”, nr 22, s. 26-27.

Budzyń, J. (2003), Ginąca Kultura, „Ziemia Opatowska”, nr 19, s. 15-18.

Cieszkowski, S. (1986), Opatów w początkach XX wieku, „Ziemia Opatowska”, nr 1, s. 19;

Cieszkowski, S. (1988), Ujazd, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (3), s. 13;

Cieszkowski, S. (1989), Powitanie gór, „Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 18.

Cieszkowski, S. (1989), Zochcin, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (6), s. 13;

Czernik, S. (1987), Ostatni wóz, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (2), s. 19;

Czernik, S. (1989), Modlitwa za Żydów, „Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 4;

Czernik, S. (1992), Miasteczko, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 17.

Ćwikła, A. (1989), Dla ciebie Polsko, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 7.

Domagała, J. (1988), Z kroniki kulturalnej Opatowa, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (4), s. 9.

Dynowski, S. (1987), Szkoła życia i pracy, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (2), s. 16-18.

Faliszewski, F. (1986), Z historii Opatowa, „Ziemia Opatowska”, nr 1, s. 9-11.

Fąfara, E. (1990), Moje wojenne spotkania z Żydami, „Ziemia Opatowska”, nr 8, s. 8-10.

Fąfara, E. (1992), Gehenna ludności żydowskiej, za: Jschok Goliczański, Oświadczenie z Instytutu Żydowskiego w Warszawie, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 27.

Gadkowska, A. (1989), Kalendarium września 1939 roku w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 1-2.

Gliński, J. (1991), Z życia opatowskich drużyn harcerskich, „Ziemia Opatowska”, nr 9, s. 20-21.

Gliński, J., Glińska-Soltz, Z. (1988), Obozy jenieckie w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (3), s. 9-10.

Gromek-Gadkowska, A. (1988), Czas w kamieniach zatrzymany, „Ziemia Opatowska”, nr 1(3), s. 10-11.

Gromek-Gadkowska, A. (1988), Zegary pięciu stuleci, „Ziemia Opatowska”, nr 4, s. 9-11.

Gromek-Gadkowska, A. (1989), Krzemionki Opatowskie „Ziemia Opatowska”, nr 2 (6), s. 2-4.

Gromek-Gadkowska, A. (1991), Z historii cmentarza w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 9, s. 10-11.

Gromek-Gadkowska, A. (1992), Słowniczek biograficzny, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 17.

Gromek-Gadkowska, A. (1993), Poczet właścicieli dóbr opatowskich, „Ziemia Opatowska”, nr 11, s. 5-46.

Gromek-Gadkowska, A. (1997), Fragmenty historii szpitala pod koniec okupacji, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 6-8.

Gromek-Gadkowska, A. (1997), Krótka historia budowy szpitala św. Leona w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 4-6.

Gromek-Gadkowska, A. (1997), Szpitale w Opatowie w XV-XIX wieku, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 3-4.

Gromek-Gadkowska, A. (1998), Szczepańska I., „Ziemia Opatowska”, nr 14, s. 11-16.

Gromek-Gadkowska, A. (1998), Szczepańska I., Dawna i współczesna kultura Opatowa, „Ziemia Opatowska”, nr 14, s. 4-11.

Gromek-Gadkowska, A. (2000), Niemienice, „Ziemia Opatowska”, nr 17, s. 14-19.

Gromek-Gadkowska, A. (2000), Szczepańska I., Od ochotniczej straży ogniowej do Zawodowej Straży Pożarnej, „Ziemia Opatowska”, nr 16, s. 5-9.

Gromek-Gadkowska, A. (2000), Szczepańska I., Tajemnice w krypcie kościoła przyklasztornego OO. Bernardynów w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 16, s. 21-25.

Gromek-Gadkowska, A. (2001), Jurkowice, „Ziemia Opatowska”, nr 18, s. 10-14.

Gromek-Gadkowska, A. (2001), Krótka historia policji w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 18, s. 29-32.

Gromek-Gadkowska, A. (2001), Mirogonowice, „Ziemia Opatowska”, nr 18, s. 1-5.

Gromek-Gadkowska, A. (2001), Pobroszyn, „Ziemia Opatowska”, nr 18, s. 6-9.

Gromek-Gadkowska, A. (2003), Kapliczki, „Ziemia Opatowska”, nr 19, s. 13-14.

Gromek-Gadkowska, A. (2003), Siostry Szarytki w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 19, s. 27-28.

Gromek-Gadkowska, A. (2003), Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, „Ziemia Opatowska”, nr 19, s. 24-27.

Gromek-Gadkowska, A. (2005), Historia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 21, s. 16-20.

Gromek-Gadkowska, A. (2005), Męskie drużyny harcerskie w Opatowie w latach 1945-48, „Ziemia Opatowska”, nr 21, s. 24-30.

Gromek-Gadkowska, A. (2005), Rada Główna Opiekuńcza, „Ziemia Opatowska”, nr 21, s. 43-45.

Iwaszkiewicz, J. (1991), Podróż do Polski (fragment), „Ziemia Opatowska”, nr 9, s. 8-9.

Karpowicz, M. (1991), Sztuka sejmikowa w Kolegiacie Opatowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 9, s. 5-6.

Kasprzycka, A. (1992), Słowniczek biograficzny, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 16.

Kawka, Z. (1986), Co po nas pozostanie, „Ziemia Opatowska”, nr 1, s. 6;

Kawka, Z. (1987), Okolica poetów, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (2), s. 20;

Kawka, Z. (1987), Rodem z ziemi opatowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (2), s. 18-19.

Kawka, Z. (1988), Opisanie krajobrazu, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (4), s. 3;

Kawka, Z. (1988), Ślepiec, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (3), s. 13;

Kawka, Z. (1989), List do ojca, „Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 18.

Kęsy, J. (1986), Zamek Krzyżtopór, „Ziemia Opatowska”, nr 1, s. 12-14.

Kotarski, S. (1987), Materiały z sesji popularnonaukowej z dnia 23 września 1965, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (2) s. 3.

Kreszczyńska, Ł. (1992), Oni — Pedagogowie Ziemi Opatowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 10-11.

Lis, A. (2010), Bł. Wincenty Kadłubek. Kronikarz — Biskup — Cysters, „Ziemia Opatowska”, nr 24, s. 4-9,18-23.

Lis, M. (2008), Cmentarze i mogiły I wojny światowej na terenie Opatowa, „Ziemia Opatowska”, nr 22, s. 7-13.

Miernik, R. (1988), Opatów, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (4), s. 3; 1992, nr 10;

Miernik, R. (1991), W Opatowie i dalej..., „Ziemia Opatowska”, nr 9, s. 13-15.

Młudzik, M. (1989), Powiat opatowski przed 70 laty, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 3-4.

Młudzik, M. (1997), Moja ojczyzna, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 14.

Morawski, F. (2000), Planta, „Ziemia Opatowska”, nr 17, s. 8-13.

Muchowski, W. Z. (1990), Synowie Ziemi opatowskiej w Powstaniu Listopadowym, „Ziemia Opatowska”, nr 8, s. 15-17.

Myjak, J. (1986), Opatów, „Ziemia Opatowska”, nr 1, s. 19.

Myjak, J. (1988), Małoszyce - Witolda Gombrowicza początek, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (4), s. 1-2.

Nogal, Z. (1999), Nowa książka o naszym mieście, „Ziemia Opatowska”, nr 15, s. 42.

Ostrowski, B. (1988), W 118 rocznicę śmierci doktora powstańczego Ludwika Bukowieckiego, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (3), s. 8-9.

Pierścińska, A. (1992), Moje miasto Opatów, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 25-26.

Sobczyk, Z. (1997), Wyżyna Sandomierska jako przedłużenie Gór Świętokrzyskich, „Ziemia Opatowska”, nr 12, s. 15-17.

Stankowska-Kolasińska, M. (2013), Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Ziemia Opatowska”, nr 27, s. 22.

Staszewska, A. (1992), Spełnione marzenia, „Ziemia Opatowska”, nr 10. s. 14-15.

Staszewski, R. (1988), Opatów i okolice w latach 1914-1915, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (4), s. 5-8.

Staszewski, R. (1989), Spółdzielnia społecznie pożyteczna, Rozmowa ze Stanisławem Lachowiczem - prezesem Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. Stanisława Staszica w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (5), s. 11-12.

Stępień, H. (1988), Kiedy płoną znicze, „Ziemia Opatowska”, nr 1 (3), s. 3-5.

Sułowski, A. (1990), Eksterminacja ludności żydowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 8, s. 2-3.

Swatek, I. (2003), Księgi parafialne jako źródło wiedzy o nazwiskach mieszkańców Opatowa w XVII wieku, „Ziemia Opatowska”, nr 19, s. 19-23.

Szaban, E. (1989), Potyczka pod Jałowęsami, „Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 12-13.

Szczepańska, I. (1992), Działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 7-9.

Szczepańska, I. (1992), Tak zaczynaliśmy, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 12-13.

Szczepańska, I. (2000), Jubileusz opatowskich strażaków, „Ziemia Opatowska”, nr 16, s. 3-4.

Szczepańska, I. (2000), Z historii Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, „Ziemia Opatowska”, nr 17, s. 2-6.

Szczepańska, I. (2014), Bitwa Opatowska, „Ziemia Opatowska”, nr 28, s. 7-8.

Szczepańska, I., Bajak, T. (2013), Powstanie Listopadowe, „Ziemia Opatowska”, nr 27, s. 16-17.

Śliwa, A. (2015), „Ziemia Opatowska” w latach 1986-2014, dostępny na WWW: http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/86/206, dostęp 11 grudnia 2015.

Urban, S. (1989), Jubileusz 10-lecia Chóru Nauczycielskiego w Opatowie, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (6).

Węglewicz, J. (1992), Wspomnienia o Zofii Hennel – z dziejów nauczania w Opatowie w początkach XX wieku, „Ziemia Opatowska”, nr 10, s. 4-5.

Zgódka, E. S. (2005), Historia Domu Sióstr Miłosierdzia, „Ziemia Opatowska”, nr 21, s. 14-16.

Ziółkowska, M. (1999), Stanisław Czernik – pisarz chłopski?, „Ziemia Opatowska”, nr 15, s. 7-10.

Żmudzińska, M. (1988), Harcerskie uroczystości majowe 1988 r., „Ziemia Opatowska”, nr 2 (4), s. 12-13.

Żmudzińska, M. (1989), Moja jesień 1939 roku, „Ziemia Opatowska”, nr 3 (7), s. 2-3.

Żmudzińska, M. (1990), Moja praca w czasie okupacji, „Ziemia Opatowska”, nr 8, s. 11–13.

Żmudzińska, M. (1991), Grecki cmentarz w Opatowie (w legendzie) „Ziemia Opatowska”, nr 9, s. 12-13.

Żychowski, A. (2010), Opatów w prasie ogólnopolskiej. Przegląd prasy z początków XX wieku, „Ziemia Opatowska”, nr 24, s. 10-12.

Żychowski, A., Smętek, M. (1989), Harcerstwo Męskie, „Ziemia Opatowska”, nr 2 (6), s. 10-12.


Pełny tekst: HTML
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl