Karolina Kustra

Kształcenie brokerów informacji w Polsce / Education information brokers in Poland

Karolina Kustra

Abstrakt


We współczesnym świecie, w dobie Internetu, to informacja jest najważniejsza, ale żeby ocenić czy jest wiarygodna potrzebni są specjaliści – brokerzy informacji. W Polsce ten zawód jest jeszcze młody, a jego przedstawiciele nie mając własnego stowarzyszenia, stosują się do zasad kodeksu etyki infobrokerskiej stworzonego przez Association of Independent Information Professionals. Oferta kształcenia infobrokerów w Polsce jest coraz szersza i przyszli brokerzy informacji mogą się przygotowywać do zawodu na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz na szkoleniach i kursach.

English abstract

In the modern world, the age of the Internet, the information is important, but to assess whether there is credible experts are needed – information brokers. In Poland, the profession is still young, and it’s representatives don’t have their own associations, follow the rules of the Code of Ethical Business Practiced created by the Association of Independent Information Professionals. Offer infobrokerów education in Poland is getting wider and future information brokers can prepare for the profession at the undergraduate and secondary education, post-graduate studies and training courses.


Słowa kluczowe


Broker Informacji; Infobroker; Kształcenie; Polska; Information Broker; Education; Poland

References


Cisek, S. (2009), Infobrokering w praktyce: zasady wyszukiwania informacji w Internecie, dostępny na WWW: http://eprints.rclis.org/18457/, dostęp 14 kwietnia 2013

Fiałkowski, K. R. (2006), Broker informacji – definicja misji, w: Sosińska-Kalata, B., Chuchro, E., Daszewski, W. (red.), Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa, Warszawa, s. 29-34

http://kursolandia.pl/darmowe-i-komercyjne-kursy/broker-informacji.html, dostęp 14 kwietnia 2013

http://pl.wikipedia.org/wiki/Coach_%28osoba%29, dostęp 14 kwietnia 2013

http://wssmia.edu.pl/rekrutacja/oplaty/, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.broker.uni.lodz.pl/index.php, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.collegeinfo.eu/dokumenty/kursy/Infobroker.pdf, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.goldenline.pl/forum/1062604/statut-a-co-to-takiego, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.goldenline.pl/forum/1216316/grupa-infobrokerstwo-w-likwidacji, dostęp 12 czerwca 2013

http://www.goldenline.pl/forum/945960/zaproszenie-na-zebranie-zalozycielskie-stowarzyszenia-brokerow-informacji, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=280:licencjackie-informacja-naukowa-i-bibliotekoznawstwo&catid=113:studia-i-stopnia&Itemid=61, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=47, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.inib.uj.edu.pl/studia-2-stopnia, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.inib.uj.edu.pl/studia-podyplomowe, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.inibi.umk.pl/infobrokerstwo/, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.ka.edu.pl/rekrutacja-studia-1-stopnia/wziks/brokering-informacji/, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.podyplomowe.wsg.byd.pl/id,260/broker-informacji, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.studiapodyplomowe.waw.pl/kierunek/infobroker-%E2%80%93-broker-informacji, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.ujk.edu.pl/infobroker/index.htm, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/index.php?page=0&id=428&id_jednostki=10&miejscowosc=Kielce&przygotowanie_pedagogiczne=0&tytul_magistra=0&aktualne=f, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,451zajecia, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.uwm.edu.pl/historia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-archiwistyka-wspolczesna-i-infobrokerstwo, dostęp 14 kwietnia 2013

http://www.wsh.pl/strona/84/broker-informacji, dostęp 14 kwietnia 2013

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/1964/1/s, dostęp 14 kwietnia 2013

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/2087/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1, dostęp 14 kwietnia 2013

Kamińska, M. H. (2008), Infobrokerstwo w Polsce, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 1, s. 13-26

Kuśnierz, M. (2012), Etyka zawodu infobrokera, dostępny na WWW: http://www.bsmagazine.pl/publikacje,11,etyka-zawodu-infobrokera, dostęp 14 kwietnia 2013

Nowak, E. P. (2006), Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 1, s. 51-63

Nowak, E. P. (2006), Od bibliotekarza do cyberiana – Internet generatorem nowego zawodu, dostępny na WWW: www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Nowak.pdf, dostęp 14 kwietnia 2013

Urbaniak, A. (2010), Broker informacji – ewolucja zawodu bibliotekarza?, w: Chapska, J., Figiel, G. (red.), Jakość bibliotek w naszych rękach : Materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, s. 91-95

Wenta, U. (2007), Broker informacji – nowy zawód na nowe czasy, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 2, s. 38-45

Wilka, A. (2006), Ośrodek Infobrokerstwa Systemowego w Warszawie, dostępny na WWW: http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=62


Pełny tekst: HTML
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl