Cover Image

Boom komiksowy. Polski rynek historii obrazkowych w latach 2000-2003

Mateusz Zapała

Abstrakt


Lata 2000-2003, ze względu na wzmożoną aktywność wydawniczą na polu historii obrazkowych oraz szum medialny jej towarzyszący, bywają określane „boomem komiksowym”. Gwałtowny wzrost koniunktury na komiks w początkach XXI wieku rozpoczęły należące do Egmont Polska: magazyn „Świat Komiksu” oraz imprint Klub Świata Komiksu (publikujący m.in. niebywale popularną serię Thorgal). Wkrótce po komercyjnym sukcesie Egmontu na rynek opowieści obrazkowych wkroczyli inni wydawcy, których można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowili edytorzy, którzy wcześniej publikowali jedynie książki, np. wydawnictwa Amber, Muza, Siedmioróg. Drugi zbiór tworzyły oficyny stricte komiksowe, m.in. Kultura Gniewu, Mandragora, Post. „Boom komiksowy” doprowadził także do znacznych zmian w strukturze rynku periodycznych historii obrazkowych – prawie wszystkich odbiorców utracił TM-Semic (lider rynku komiksowego w latach 90, wydawca czasopism z przygodami superbohaterów, np. „Batmana”),  nowych czytelników zyskały natomiast niskonakładowe magazyny, które publikowały głównie polski komiks autorski (m.in. „AQQ”, „Krakers”, „KKK”, „Produkt”). W latach 2000-2003 rozwinął się również polski rynek mang (komiksów japońskich), którego liderem w tym czasie było wydawnictwo Japonica Polonica Fantastica (63% udział w rynku). Podczas „boomu komiksowego” rynek  historii obrazkowych skierowanych do dzieci zdominowała oferta Egmontu (np. magazyny „Kaczor Donald” i „Czarodziejki: W.I.T.C.H.” oraz cykl Gigant Poleca). Łącznie w latach 2000-2003 we wszystkich segmentach polskiego rynku komiksowego ukazało się 1455 pozycji komiksowych, czyli prawie o jedną czwartą więcej niż w ciągu całych lat dziewięćdziesiątych.


Słowa kluczowe


Egmont; Komiks; Manga Produkt

References


Anonim, Gwiezdne Wojny Komiks, Bastion Polskich Fanów Star Wars, dostępny na WWW: http://www.gwiezdne-wojny.pl/tekst.php?nr=888, 15 grudnia 2010.

Anonim, Kron. Recenzja magazynu komiksowego „KRON”, Produkt, nr 2.

Anonim, O magazynie „Czarodziejki W.I.T.C.H.”, dostępny na WWW: http://www.egmont.pl/pl/czasopisma/nasze_czasopisma/art22.html, dostęp 4 stycznia 2011.

Anonim, O magazynie komiksowym „P-Lux”, dostępny na WWW: http://www.komiks.gildia.pl/prasa/p_lux, 13 grudnia 2010.

Anonim, O nas - Redakcja Wydawnictwa Post, dostępny na WWW: http://www.post.krakow.p/index.php?site=8, dostęp 2 grudnia 2010.

Anonim, O wydawnictwie Mandragora, dostępny na WWW: http://www.komiks.gildia.pl/wydawnictwa/mandragora, dostęp 5 grudnia 2010.

Birek W. (2003), Od Żbika do Thorgala, „Rzeczpospolita”, nr 57.

Birek W. (2004), Główne problemy teorii komiksu, Rzeszów.

Cichoński B. (1998), Ciągle się odnawiać. Wywiad z G. Rosińskim, Świat Komiksu, nr 8.

Czubaj M. (2001), Zagłada, myszy, świnie, Polityka, nr 2295.

Eisner W. (1985), Comics and Sequential Art, Nowy Jork.

Frąckiewicz S. (2006), Komiks w polskiej komunikacji społecznej po 1989 roku. Praca magisterska pod napisana pod kierunkiem prof. P. Czaplińskiego, Poznań, dostępny na WWW: http://www.zeszytykomiksowe.org/skladnic/frackiewicz2006.pdf, dostęp 15 listopada 2010.

Gizicki D. (2004), Komiks w szponach reklamy, Esensja, nr 10, dostępny na WWW: http://www.esensja.pl/magazyn/2004/10/iso/09_32.html, dostęp 20 grudnia 2010.

Godlewski K. (2005), Komiks szuka środka, Gazeta Wyborcza, nr 236.

GoNik [pseud.] (2006), Recenzja - Eden Tom, dostępny na WWW: http://manga.tanuki.pl/strony/manga/33-eden/tomy/236/rec/64, dostęp 28 grudnia 2010.

Jastrzębski J. (2001), Myszy i inne zwierzęta, Tygodnik Powszechny, nr 20.

Kłoś A (2001), Powrót wygnańców, Gazeta Stołeczna, nr 71.

Kołodziejczak T. (1999), Wstęp, Świat Komiksu, nr 12.

Kowalski M. (2006), Dokąd zmierza polski komiksowy rynek?, dostępny na WWW: http://komiks.nast.pl/artykul/1095/Dokad-zmierza-polski-komiksowy-rynek/, dostęp 28 listopada 2010.

Masłoń K. (2001), Myszy i ludzie, Rzeczpospolita, nr 104.

McCloud S. (1993), Understanding comics, Nowy Jork.

Mielczarek T. (2006), Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa.

Nurzyński P. (2002), Strzał w dziesiątkę, dostępny na WWW: http://www.esensja.pl/magazyn/2002/01/iso/10_90.html, dostęp 24 listopada 2010.

Obważanek J. [pseud.] (2000), Archiwum WRAK.pl, dostępny na WWW: http://www.wrak.pl/index.php?strona=arch03, dostęp 20 listopada 2010.

Obważanek J. [pseud.] (2003), Posumowanie roku 2002, dostępny na WWW: http://wrak.pl/index.php3?strona=nowosci_2002, dostęp 7 stycznia 2011.

Obważanek J. [pseud.] (2004), Podsumowanie roku 2003, dostępny na WWW: http://wrak.pl/index.php3?strona=nowosci_2003, dostęp 7 stycznia 2011.

Orliński W. (2003), Koniec klątwy Marciniaka, Gazeta Wyborcza, nr 250.

Orliński W. (2011), Dekada w komiksie, Gazeta Wyborcza, nr 2.

Pstrągowski T. (2010), 10-lecie Kultury Gniewu, Komiksomania.pl, dostępny na WWW: http://komiksomania.pl/publicystyka/10-lecie-kultury-gniewu-wywiad-z-szymonem-holcmanem.html, dostęp 11 grudnia 2010.

Pytania i Odpowiedzi, Oficjalne forum wydawnictwa Egmont, dostępny na WWW: http://forum.nast.pl/viewtopic.php?t=4461, dostęp 30 grudnia 2010.

Ronek H. (2004), Komiks w Polsce w latach 1989-2003 i jego wartości edukacyjne. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra R. Tarasiuka, Lublin, dostępny na WWW: http://www.zeszytykomiksowe.org/skladnica/ronek2004.pdf, dostęp 15 listopada 2010.

Rusek A. (2001), Tarzan, Matołek i inni: cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939, Warszawa.

Rusek A. (2010), Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych, wyd. 2, Poznań.

Rusek A. (2009), Krótka historia opowieści obrazkowych w Polsce Ludowej, w: Słomka M. (red.) 45-89 Comics Behind The Iron Curtain, Poznań.

Skorek M. (2002), Manga w Polsce. W kręgu problematyki różnic kulturowych, w: Skrzypczyk K. (red.) Komiks w Polsce, a komiks Polski. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego, Łódź.

Śledziński M. (2001), Czołem!, Produkt, nr 6.

Tkaczyk W. (2001), Jak się rodzi Produkt, AQQ, nr 23.

Tkaczyk W. (2001), Maus. Recenzja powieści graficznej Arta Spiegelmana, AQQ, nr 4.

Wejder D. (2003), Amber, KZ, nr 21, dostępny na WWW: http://www.kazet.bial.pl/2003_09/amber.html, dostęp 24 listopada 2010.

Wiśniewski K. (2009) , 50 lat Asteriksa. Wywiad z Tomaszem Kołodziejczakiem, dostępny na WWW: http://komiks.nast.pl/artykul/4423/50-lat-Asteriksa-wywiad z-Tomaszem-Kolodziejczakiem/, dostęp 17 listopada 2010.

Wiśniewski K. , Ljc [pseud.] (2008), Wywiad z Marcinem Rusteckim, dostępny na WWW: http://komiks.nast.pl/artykul/3224/1/Wywiad-z-Marcinem-Rusteckim/, dostęp 12 grudnia 2010.

Wiśniewski K., Kowalski M., Ciecieląg G. (2007), Jestem czytaczem fabuł, dostępny na WWW: http://komiks.nast.pl/artykul/2771/1/Jestem-czytaczem-fabul-wywiad-z Tomaszem-Kolodziejczakiem/, dostęp 15 listopada 2010.

Wojtczuk M., Kłoś A. (2002), Obrazkowy renesans, Gazeta Stołeczna, nr 88.

Wojtczuk. M (2001), Myszy i ludzie, Gazeta Stołeczna, nr 90.

Wróblewski A. (2003), Bez zakończenia, KZ, nr 19, dostępny na WWW: http://www.kazet.bial.pl/2003_07/bez_zakonczenia.htm, dostęp 12 grudnia 2010.

Yakuz [pseud.] (2004), Pytania do Twojego Komiksu, dostępny na WWW: http://komiks.nast.pl/artykul/725/Pytania-do-Twojego-Komiksu-odpowiada-Michal-Antosiewicz/, dostęp 19 listopada 2010.

Żukowski T. (2004), „Komiksowo”, czyli kapitalizm od kołyski, Zeszyty Komiksowe, nr 2.


Pełny tekst: HTML EPUB PRC PDF
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl