Zmiana warunków licencjonowania - licencja CC

od 2017 r. teksty będą publikowane w „iNFOTEZACH” na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych. Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Krótkie podsumowanie licencji znajduje się tutaj (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl).
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl