Drukuj

Lista recenzentów

Opublikowano w Lista recenzentów

Dr hab., prof. UMCS Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Andrzej Klonder (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Dr hab., prof. UŁ Rafał Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab., prof. KUL Paweł Kras (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab., prof. UAM Roman Macyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. dr hab. Kazimierz Przyboś (emerytowany pro. Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Prof. dr hab. Wiesław Puś (emerytowany prof. Uniwersytetu Łódzkiego)

Ks. dr hab. prof. Bogdan Stanaszek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Dr hab., prof. AJD Maria Starnawska (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab., prof. UŚ Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (emerytowany prof. PAN w Warszawie)