Drukuj

Oddawanie testów do publikacji

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych publikowaniem tekstów w czasopiśmie naukowym "Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne" uprzejmie informujemy, że od 2016 r. teksty przyjmowane są przez redakcję wyłącznie po zalogowaniu się przez Państwa na uczelnianej Platformie Czasopism. Po dokonaniu rejestracji należy dołączyć na Platformie wersję elektroniczną tekstu ze wskazaniem naszego czasopisma jako odbiorcy.

Drukuj

Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne

"Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne" jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czasopismo zawiera publikacje historyczne o zróżnicowanej problematyce i cezurach chronologicznych (od starożytności po czasy współczesne), związane z regionem świętokrzyskim, którego granice w większości epok historycznych wyznaczały rzeki Wisła i Pilica.     

Na łamach czasopisma publikowane są oryginalne artykuły, materiały źródłowe, recenzje, omówienia i sprawozdania naukowe w języku polskim oraz w językach obcych.   

"Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne" znajduje się na liście punktowanych czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 punkty).