logo_his herb
logo
Studenckie koła naukowe: Sarmatia, Grot, Judaica, Mediewistów, Przyjaciół Armii Krajowej, Historii Najnowszej, Regionalistów

Studia podyplomowe:

Oferta studiów podyplomowych

Studiuj historię !
Zapraszamy do naszego Instytutu !

Jesteś tutaj: Strona GłównaSzkołyOlimpiada historycznaOlimpiada historyczna dla gimnazjalistów

II EDYCJA GIMNAZJALNEJ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2017/2018

DRODZY PAŃSTWO!

UCZNIOWIE!

 

Informujemy, że ruszyła II edycja Gimnazjalnej Olimpiady Historycznej w roku 2017/2018. Akces szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej możliwy jest tylko drogą elektroniczną. Przewodniczący powołanej przez dyrektora szkoły Komisji Szkolnej informuje właściwy Komitet Okręgowy o przystąpieniu szkoły do zawodów zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady (www.olimpiadahistoryczna.pl à http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na wspomnianej stronie! Rejestracja będzie możliwa od 8 września 2017 r.

Całość I etapu, tzw. szkolnego prowadzą Komisje Szkolne. Komisje Szkolne zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji przebiegu I etapu w danej szkole oraz przygotowanie protokołu. Protokół wraz z ocenionymi pod względem merytorycznym i formalnym pracami uczestników części pisemnej I etapu Olimpiady oraz oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych uczestnika, Komisje przekazują/wysyłają tradycyjną pocztą do Komitetu Okręgowego w Kielcach (ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce). W przypadku braku oświadczenia, prace uczestnika nie będą oceniane.

Aktualne ogłoszenia i wyniki eliminacji będą ogłaszane na stronie Komitetu Okręgowego http://www.ujk.edu.pl/ihis/index.php/szkoly/olimpiada/olimpiada-historyczna-dla-gimnazjalistow.

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Kielcach

 

Wszelkich informacji na temat olimpiady udziela

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

tel. 502 - 072 -247

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

 

Prosimy też o zapoznanie się Państwa uważnie z harmonogramem i regulaminem II edycji Olimpiady Historycznej. Odnośne informacje znajdziecie Państwo w poniższym linku:.

Link: http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/

 

---------------------------------------------------

Są już tematy prac badawczych II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Historycznej na eliminacje szkolne:

 

Temat 1.

 Rozważ, czy jesteśmy spadkobiercami starożytnych Greków i Rzymian. Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do przykładów.

 Literatura:

 Artykuły

 1. Ilski K., Dziedzictwo antyku w kulturze europejskiej w: „Powtórka przed … Spotkania z historią dla szkół ponadgimnazjalnych”, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2008, s. 11-35. https://drive.google.com/file/d/0BwFhBC6LkWHLeUE3dHpYdFdJN0k/view 
 2. Mrozewicz L., Antyk źródłem integracji europejskiej, w: „Poszukiwanie Europy. Zjazd gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy, red. A. W. Mikołajczak i L. Mrozewicz, Poznań 2000, s. 15-26.  

        Tu możesz przeczytać artykuł 

 1. Mrozewicz L., Antyk fundamentem cywilizacji europejskiejWykład inaugurujący rok akademicki 2008/2009,„Życie Uniwersyteckie „12 (183), 2008, 13-15. http://www.staff.amu.edu.pl/~zycie/Numery/2008/ZU_12_2008.pdf

  Pozycje książkowe

 • Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1992.
 • Człowiek Grecji, red. J. Vernant, Warszawa 2000.
 • Człowiek Rzymu, red. A. Giardin, Warszawa 1997.
 • Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, Warszawa 1977
 • Kubiak Z., Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003.
 • Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę?, Warszawa 1986.
 • Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999.
 • Wipszycka E., O starożytności polemicznie, Warszawa 2000.
 • Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.

 

 INSTRUKCJA 

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Z podanej do tematu literatury musisz w pracy wykorzystać oba artykuły i, co najmniej, jedną pozycję książkową. Możesz również sięgnąć po inne niż podane opracowania naukowe i popularnonaukowe.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. Zwróć uwagę, że celem pracy nie ma być opis osiągnieć starożytnych Greków i Rzymian, ale refleksja nad ich wpływem na współczesną cywilizację europejską. Ważna jest także Twoja ocena, co współcześni Europejczycy przyjęli z dorobku starożytności, a co odrzucili.
 6. Pamiętaj, aby uzasadnić przedstawione tezy i poprzeć je wybranymi przez Ciebie przykładami.
 7. Korzystając z książek, artykułów oraz stron internetowych pracy pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich. Twoja praca musi być samodzielna, nie wolno kopiować tekstów z gotowych opracowań i internetu. Możesz cytować innych autorów i powoływać się na ich opinie, ale zawsze należy to wyraźnie zaznaczyć w pracy używając cudzysłowu i podając nazwisko tego autora.

 

Temat 2.  

Scharakteryzuj proces kształtowania się ustroju demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej.

 Literatura:

 Artykuły

 1. Kalinowska A., Organizacja sejmu

http://www.wilanow-palac.pl/organizacja_sejmu_w_xvi_wieku.html

 1. Kalinowska A., Sejm i senat – wzajemne relacje    

http://www.wilanow-palac.pl/sejm_senat_wzajemne_relacje.html

 1. Kalinowska A., Stosunek szlachty do sejmu     

http://www.wilanow-palac.pl/stosunek_szlachty_do_sejmu.html 

 1. Kalwat W., Przywileje ekonomiczne polskiej szlachty

http://www.wilanow-palac.pl/przywileje_ekonomiczne_polskiej_szlachty.html

 1. Wojciechowska A., Antyczne fundamenty polskiej demokracji

http://www.wilanow-palac.pl/antyczne_fundamenty_polskiej_demokracji.html             

  Pozycje książkowe:

 • GrzybowskiKról i kanclerz, Kraków1988, seria: Dzieje narodu i państwa polskiego, tom: II-23.
 • PłazaWielkie bezkrólewia, Kraków 1988, seria: Dzieje narodu i państwa polskiego, tom: II-22.
 • Sucheni-GrabowskaSpory królów ze szlachtą w złotym wieku: Wokół egzekucji praw. Kraków 1988, seria: Dzieje narodu i państwa polskiego, tom: II-21.
 • Wyczański A., Szlachta polska w XVI wieku, Warszawa 2001.
 • Wyczański A., Polska – Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991.

 

INSTRUKCJA

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Z podanej do tematu literatury musisz w pracy wykorzystać wszystkie artykuły i, co najmniej, jedną pozycję książkową. Możesz również sięgnąć po inne niż podane opracowania naukowe i popularnonaukowe.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. Pamiętaj, aby uzasadnić przedstawione tezy.
 6. Zwróć uwagę, że temat pracy nie dotyczy pojedynczych wydarzeń, które miały wpływ na zmiany ustrojowe, ale całego procesu prowadzącego do ukształtowania się nowego modelu ustroju.
 7. Korzystając z książek, artykułów oraz stron internetowych pracy pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich. Twoja praca musi być samodzielna, nie wolno kopiować tekstów z gotowych opracowań i internetu. Możesz cytować innych autorów i powoływać się na ich opinie, ale zawsze należy to wyraźnie zaznaczyć w pracy używając cudzysłowu i podając nazwisko tego autora.

 

  Temat 3. 

Opisz wybrany zabytkowy cmentarz (katolicki, żydowski lub ewangelicki) w Twojej okolicy.

 

Propozycje stron internetowych od których warto rozpocząć poszukiwania informacji:

www.cmentarze24.pl

www.cmentarium.sowa.website.pl

www.kirkuty.xip.pl

www.lapidaria.wikidot.com

 

  INSTRUKCJA

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Musisz samodzielnie poszukać literatury i informacji, które wykorzystasz do napisania pracy. Odpowiednie opracowania możesz znaleźć w najbliższej bibliotece, muzeum, izbie regionalnej lub izbie pamięci oraz  na portalach internetowych zajmujących się historią regionu, w lokalnej prasie lub archiwach.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. W pracy powinieneś zaprezentować historię wybranego cmentarza znajdującego się w Twojej okolicy.
 6. Możesz skoncentrować uwagę na walorach architektonicznych cmentarza, wydarzeniach związanych z jego losami lub wybrać kilka postaci, które zostały na tym cmentarzu pochowane i przedstawić ich znaczenie dla Twojego regionu.  
 7. Pamiętaj, aby uzasadnić dlaczego zdecydowałeś się zaprezentować właśnie ten cmentarz.
 8. Korzystając z książek, artykułów oraz stron internetowych pracy pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich. Twoja praca musi być samodzielna, nie wolno kopiować tekstów z gotowych opracowań i internetu. Możesz cytować innych autorów i powoływać się na ich opinie, ale zawsze należy to wyraźnie zaznaczyć w pracy używając cudzysłowu i podając nazwisko tego autora.

HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW 2017/2018

wrzesień 2017: początek II edycji Olimpiady Historycznej
1-11.09.2017: zapoznanie uczniów z regulaminem i harmonogramem Olimpiady.
1. 09.2017: opublikowanie na stronie internetowej Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl tematów pracy badawczej na eliminacje pisemne I etapu (szkolnego)
od 8.09. do 2.10.2017: rejestracja on-line komisji szkolnych i uczestników na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl         
Do 4. 10.2017: eliminacje ustne I etapu Olimpiady, początek etapu pisemnego (dokładny termin ustalany przez komisje szkolne)
Do 27. 10. 2017: przekazanie prac pisemnych i protokołów z eliminacji ustnych I etapu do Komitetów Okręgowych
Do 7. 11.2017: przekazanie uczestnikom informacji o wynikach kwalifikacji do II etapu oraz o miejscu i terminie eliminacji okręgowych (Komitety Okręgowe)
2. 12.2017: eliminacje pisemne II etapu;
Do 6. 12.2017: przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu do eliminacji ustnych II etapu (Komitety Okręgowe)
8-9.12.2017: eliminacje ustne II etapu
Do 12. 01.2018: przekazanie uczestnikom informacji o ostatecznym wyniku kwalifikacji do eliminacji centralnych;
2-4.03.2018: etap centralny (eliminacje pisemne i ustne III etapu) w Warszawie

Instytut Historii Newsletter

Zapisz się już dzisiaj i otrzymuj najświeższe informacje na swój adres email

Wyszukaj...


Powrót do góry