logo_his herb
logo
Studenckie koła naukowe: Sarmatia, Grot, Judaica, Mediewistów, Przyjaciół Armii Krajowej, Historii Najnowszej, Regionalistów

Studia podyplomowe:

Oferta studiów podyplomowych

Studiuj historię !
Zapraszamy do naszego Instytutu !

Jesteś tutaj: Strona GłównaStudiaKierunki studiów

Oferta kształcenia

czapkaInstytut Historii prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:
studia pierwszego stopnia (licencjackie);
studia drugiego stopnia (magisterskie);
studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie).

Studia historyczne w Instytucie Historii zapewniają uzyskanie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie historii Polski i powszechnej oraz nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka. Program studiów uwzględnia specyfikę badań naukowych prowadzonych w Instytucie, w szczególności w zakresie badań o charakterze regionalnym oraz promuje indywidualizację kształcenia poprzez wybór proseminariów, seminariów, specjalności i specjalizacji.

 Studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku

MILITARYSTYKA HISTORYCZNA

specjalności:

- bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie

- wojskowe dziedzictwo kulturowe

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku HISTORIA

specjalności:

- DZIEDZICTWO KULTUROWE, JEGO OCHRONA I PROMOCJA;
- HISTORIA I KULTURA KRAJÓW OBSZARU ANGLOJĘZYCZNEGO;
- SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (magisterskie) na kierunku HISTORIA

specjalności:
- HISTORIA KULTURY I ZARZĄDZANIE JEJ DOBRAMI;
- EDYTORTSWO NAUKOWE;
- SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku

ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ

specjalności:
- KRAJOZNAWSTWO;
- TURYSTYKA KRAJÓW EUROPEJSKICH I ŚRÓDZIEMNOMORSKICH.

Instytut Historii Newsletter

Zapisz się już dzisiaj i otrzymuj najświeższe informacje na swój adres email

Wyszukaj...


Powrót do góry