logo_his herb
logo
Studenckie koła naukowe: Sarmatia, Grot, Judaica, Mediewistów, Przyjaciół Armii Krajowej, Historii Najnowszej, Regionalistów

Studia podyplomowe:

Oferta studiów podyplomowych

Studiuj historię !
Zapraszamy do naszego Instytutu !

Jesteś tutaj: Strona GłównaDoktoranciPrzewód doktorski

Przewód doktorski

Czteroletnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielacch działają w oparciu o ustawę - prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365/. Przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra i udokumentowane osiągnięcia dotyczące przebiegu studiów historycznych, prac naukowych, popularnonaukowych i aktywności organizacyjnej (działalność w kołach naukowych). Umożliwiają uzyskanie zaawansowanej naukowej wiedzy o historii pod kierunkiem fachowych historyków zajmujących się różnymi okresami i dyscyplinami historycznymi, przygotowują do samodzielnej pracy badawczej i twórczej uwieńczonej zdobyciem stopnia naukowego doktora.

Wykaz dokumentów

  1. Regulamin
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów w przewodach doktorskich
  6. Kwestionariusz osobowy

Instytut Historii Newsletter

Zapisz się już dzisiaj i otrzymuj najświeższe informacje na swój adres email

Wyszukaj...


Powrót do góry