logo_his herb
logo
Studenckie koła naukowe: Sarmatia, Grot, Judaica, Mediewistów, Przyjaciół Armii Krajowej, Historii Najnowszej, Regionalistów

Studia podyplomowe:

Oferta studiów podyplomowych

Studiuj historię !
Zapraszamy do naszego Instytutu !

Jesteś tutaj: Strona GłównaArchiwistyka i zarządzanie dokumentacjąWolne miejsca na studiach podyplomowych "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją"

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia podyplomowe Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją zaplanowane zostały jako studia dwusemestralne przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów). W ramach studiów słuchacze zapoznają się z wiedzą i umiejętnościami obejmującymi dziewięć przedmiotów w łącznym wymiarze 170 godzin wykładów i konwersatoriów. Program studiów zawiera zarówno przedmioty stricte teoretyczne (Vademecum archiwisty, Historia archiwów polskich, Historia ustroju administracyjnego Polski do końca XX w), jak również typowo praktyczne, pozwalające na zapoznanie się z praktyką zarządzania dokumentacją różnego typu archiwów (Metodyka pracy w archiwum firmy i urzędu, Przechowywanie i ochrona archiwaliów, Prawo i przepisy archiwalne). Program zawiera przedmioty związane z wykorzystaniem współczesnych możliwości technologii informacyjnych, w tym pracą nad dokumentami elektronicznymi i elektronicznymi bazami danych (Technologia informacyjna w pracy nad dokumentem elektronicznym, Archiwalne bazy danych). W programie studiów przewidziano dla słuchaczy obowiązek odbycia praktyki w archiwum państwowym oraz zakładowym (firmy, urzędu) w łącznym wymiarze 80 godzin.

   Uzyskane w toku realizacji studiów efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi studiów podyplomowych Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku archiwisty i jednocześnie specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją w archiwum firmy, urzędu i archiwum państwowym, tak w zakresie dokumentacji tradycyjnej, jak współczesnych środków i form gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania archiwaliów. Obok niezbędnego w pracy archiwisty zakresu wiedzy z historii archiwów i ustroju administracyjnego w Polsce, metodyki pracy w różnego rodzaju archiwach, absolwent będzie dysponował przygotowaniem do zarządzania różnego rodzaju dokumentacją na różnych etapach jej powstawania – od biura, poprzez archiwum firmy po archiwa historyczne. Wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej w pracy nad dokumentem elektronicznym, znający metody tworzenia baz danych i elektronicznych środków ich gromadzenia, będzie potrafił budować nowoczesny system obiegu dokumentów, ich gromadzenia i udostępniania elektronicznego instytucjom i osobom prywatnym. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwoli absolwentowi studiów na pełnienie funkcji administratora wiedzy i zasobów informacyjnych w różnego typu instytucjach, firmach, urzędach, składnicach akt itp. Absolwent studiów, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych,

Zobacz Plan studiów podyplomowych Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Archiwistyka - plany zajęć

Wolne miejsca na studiach podyplomowych "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją"

   UWAGA !!!

Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych na kierunku "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".

Rusza kolejna edycja studiów - 2017/2018.

 Są jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją"!!!

Pierwszy zjazd uruchomionej właśnie edycji studiów podyplomowych odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017 r.

Prosimy osoby zainteresowane studiowaniem

o kontakt na nr tel. 511669857 (dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK - kierownik studiów podyplomowych).

Poinformujemy, jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać przyjętym po terminie rekrutacji.

Studia podyplomowe

ARCHIWISTYKA

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. prof. UJK Jacek Pielas

tel. (41) 349-73-13 pokój 54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Instytut Historii Newsletter

Zapisz się już dzisiaj i otrzymuj najświeższe informacje na swój adres email

Wyszukaj...


Powrót do góry