Prof. Wojciech Iwańczak - Członkiem Honorowego Czeskiego Towarzystwa Historycznego

Miło nam poinformować, iż

Prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak

kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii

został wybrany na Członka Honorowego Czeskiego Towarzystwa Historycznego.

Wcześniej prof. Iwańczak otrzymał inne wyrazy uznania ze strony naszych południowych sąsiadów. Posiada najwyższe czeskie wyróżnienie naukowe - Medal Františka Palackiego, jest też członkiem zagranicznym Centrum Studiów Mediewistycznych w Pradze.