Zmarł Prof. Stanisław Bylina

Z żalem zawiadamiamy iż zmarł Profesor Stanisław Bylina (1936 - 2017)

Był wybitnym polskim mediewistą i mistrzem wielu pokoleń historyków.

W latach 1985–1991 kierował Zakładem Historii Średniowiecza w Instytucie Historii.

Przedmiotem Jego badań były ruchy reformatorskie oraz ruchy konsekwentnie potępiane przez Kościół, jako heretyckie. Był badaczem rewolucji husyckiej, odłamów ruchu husyckiego, problematyki wewnętrznych kontrowersji w tym ruchu oraz jego oddziaływaniem w Polsce.

30 kwietnia 2009 otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI