Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

SKN Sarmatia

SKN Historyków „Enigma” rozpoczęło działalność naukową wiosną 2003 roku. 1 kwietnia tegoż roku zostało wpisane do rejestru organizacji studenckich działających na terenie Akademii Świętokrzyskiej, dziś Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Oficjalną działalność wśród studentów Koło rozpoczęło w dniu 1 października 2003 r. W październiku 2007 r. koło zmieniło nazwę na SKN „Sarmatia”. Opiekunem koła jest dr Jacek Pielas.