Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

SKN Historii Najnowszej

logo skhnStudenckie Koło Historii Najnowszej (SKHN) jest inicjatywą studentów, pragnących poszerzać swoje zainteresowania badawcze w gronie pasjonatów. SKHN powstało w 2013 roku jako odpowiedź na duże zainteresowanie młodych badaczy (zwłaszcza doktorantów) dziejami najnowszymi. Głównym celem Koła jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i omawiania wyników własnych działań. Ponadto w jego ramach tworzymy prężnie działającą organizację, która poprzez różnego rodzaju aktywności (sympozja, konferencje naukowe, objazdy naukowe itp.) przyczynia się do podniesienia kompetencji członków i rozwoju ich horyzontów intelektualnych. W orbicie naszych zainteresowań znajduje się również kwestia popularyzacji historii i nowatorskich metod naukowych.

Uważamy, że pogłębione studia nad wydarzeniami z ostatnich dziesięcioleci są bardzo istotne w odniesieniu zarówno do teraźniejszości jak i przyszłości, dlatego okres ten doczekał się własnego koła o ścisłej specjalizacji.