Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Konferencje

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna Historia – filozofia – religia

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania kontrowersje – perspektywy. Colloquium II: Wokół pomocy Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką

Konferencja naukowa – Józef Piłsudski w pamięci pokoleń