Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Konferencje

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania kontrowersje – perspektywy. Colloquium II: Wokół pomocy Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką

V edycja konferencji popularno-naukowej pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce

Konferencja naukowa – Józef Piłsudski w pamięci pokoleń