Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Konferencje

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Colloquium III: Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich.