WŁADZE INSTYTUTU GEOGRAFII

Dyrektor Instytutu Geografii - dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK

Wicedyrektor d/s Naukowych - dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

Wicedyrektor d/s Dydaktycznych - dr Mirosław MularczykSekretariat - mgr inż. Anna Ziółko