Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 Instytut Geografii prowadzi nabór na dwa kierunki:

1. GEOGRAFIA
2. TURYSTYKA I REKREACJA


GEOGRAFIA


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - specjalność:

 • geografia ogólna
 • geografia z turystyką
 • geografia z przyrodą (nauczycielska)

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - specjalność:

 • geografia ogólna
 • geografia z turystyką
 • geografia nauczycielska
 • geografia z gospodarką przestrzenną
 • geografia stosowana

Studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia


TURYSTYKA I REKREACJA


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - specjalność:

 • hotelarstwo
 • turystyka zdrowotna
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • turystyka wiejska
 • geoturystyka