Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 Instytut Geografii prowadził nabór na dwa kierunki:

1. GEOGRAFIA
2. TURYSTYKA I REKREACJA


GEOGRAFIA


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - specjalność:

 • Geografia ogólna
 • Geografia z turystyką

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - specjalność:

 • Geografia z gospodarką przestrzenną
 • Geografia stosowana
 • Turystyka międzynarodowa
 • Gospodarka turystyczna

Studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia


TURYSTYKA I REKREACJA


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - specjalność:

 • Hotelarstwo
 • Turystyka zdrowotna
 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Turystyka wiejska
 • Geoturystyka