Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Tydzień Kultury Języka

XXVII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(11 –16 marca 2019 r.)

 

Główna informacja

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 11-16 marca 2019 r. będzie organizowany XXVII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

 • Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi:
  Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu

 

Pełny program Tygodnia ukaże się w drugiej połowie lutego 2019 r.

 

Cele Projektu:

 • Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
 • Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.
 • Przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej.
 • Propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

 

Idea projektu:

1. Wielkie święto języka ojczystego w województwie świętokrzyskim.

2. Oferta jest przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc, którzy mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, wykładach, slamach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach oraz w innych wartościowych pod względem kształcącym, artystycznym i wychowawczym wydarzeniach.

3. W czasie Tygodnia uczniowie wszystkich typów szkół mogą również uczestniczyć oraz organizować różnego typu przedsięwzięcia, w tym konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, wiedzy o kulturze języka, czytelnicze i inne.

4. Całość propozycji wpisuje się w realizację wymagań ujętych w podstawie programowej.

5. Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

 

 • Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • Kieleckie Centrum Kultury,
 • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Ośrodek Kultury „Ziemowit”, Filia D.K. „Zameczek”,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
 • Muzeum Zabawek i Zabawy,
 • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Oddział Muzeum Narodowego,
 • Muzeum Historii Kielc,
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli,
 • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach i Gminna
 • Biblioteka Publiczna w Masłowie,
 • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym,
 • Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego,
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

6. Projekt realizuje około trzydziestu szkół na skalę całego regionu.

 

Świętokrzyskie szkoły aktywnie uczestniczą w projekcie. Istnieją dwie możliwości uczestnictwa szkół w projekcie:

 • Pierwsza możliwość. Szkoły, które organizują w ramach Tygodnia przedsięwzięcia dla swojej gminy lub powiatu, czyli w szerszym wymiarze, i przyczyniają się do popularyzowania szlachetnej idei edukacyjnej i wychowawczej, proszone są o wypełnienie zgłoszenia przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Propozycje tych szkół znajdą siew programie głównym projektu. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 luty 2019 r.

 • Druga możliwość . Szkoły, które organizują rozbudowane przedsięwzięcia w ramach Tygodnia tylko w swojej placówce dla swoich uczniów, proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Ich propozycje znajdą się w zakładce dobre praktyki projektu TKJ. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 luty 2019 r.

Koordynator Projektu: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki IFP UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050

 Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115