Kontakt

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G
tel. 41 349 71 20; tel./fax 41 349 71 24
http://www.ujk.edu.pl/ifp/studia_filologiczne
e-mail: studia.filologiczne@ujk.edu.pl