Strona główna

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

ISSN 2300-5459
e-ISSN 2450-0380

Czasopismo ukazuje się od 1980 roku, pierwotnie jako „Kieleckie Studia Filologiczne”,
od 2002 jako „Studia Filologiczne”. Obecnie znajduje się na liście B czasopism MNiSW (6 pkt).
Kolejne tomy poświęcone są naprzemiennie zagadnieniom językoznawczym i literaturoznawczym,
od pewnego czasu także kulturowym. Zasadniczo publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje.
Czasopismo adresowane jest do polskich i zagranicznych badaczy.
Można w nim publikować w językach kongresowych.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja on-line.

Wydawana jest też wersja papierowa.