Instytut Filologii Polskiej

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
W KIELCACH

 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest siedzibą Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w której corocznie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Jest to najlepsza forma pracy młodych humanistów, przynosząca wybitnym  uczestnikom wymierne korzyści, a wszystkim – rozwój wiedzy oraz umiejętności.

W skład Komitetu Okręgowego wchodzą: dr hab. prof. UJK Janusz Detka (przewodniczący), członkowie: dr hab. prof. UJK Beata Utkowska, dr hab. Alicja Gałczyńska, dr Magdalena Płusa,  dr Anna Spólna, mgr Beata Klimer, mgr Elżbieta Zawodnik, mgr Małgorzata Miazga (sekretarz).

Adres:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego,

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

 

Kontakt z sekretarzem:
e-mail:
miazga.malgorzata@gmail.com

tel. 41 313 56 69

 

Dyżur sekretarza: poniedziałek, godz.10 00- 12 00

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

tel. 41 367 67 26

—————————————————————————————————————–

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G

25-407 Kielce

e-mail: ifp@ujk.edu.pl

tel. 41 349 7120

tel. 41 349 7115