Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Filologia polska z logopedią na II stopniu

 

W roku akademickim 2016/2017 nasi studenci, absolwenci studiów I stopnia ze specjalnością nauczycielską z logopedią, będą mogli kontynuować naukę na tej specjalności na II stopniu. To oferta specjalnie dla WAS, przygotowana z myślą o tym, abyście mogli zdobyć pełne kompetencje w zakresie logopedii ogólnej. W sumie liczba godzin z I i II stopnia da Wam podstawy do pracy jako logopeda. W zasadzie w pierwszej kolejności mogą być na nią przyjęci ci absolwenci studiów licencjackich, którzy na I stopniu mieli podstawy logopedii. Dlatego to tak korzystna propozycja właśnie dla Was.

 

Kluczowym celem specjalności nauczycielskiej z logopedią będzie przygotowanie Was do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy. Jej specyfika pozwoli Wam na uzyskanie m.in. uprawnień do prowadzenia gabinetu terapeutycznego, jednostki zależnej wyłącznie od indywidualnej aktywności. Ukończenie tej specjalności i dalszy rozwój naukowy i zawodowy pozwalają też na wyjście poza standardowe placówki oświatowe. Docelowymi miejscami pracy są bowiem szpitale, poradnie, przedszkola, ośrodki zdrowia, niedostępne do tej pory dla absolwentów filologii polskiej.

 

Jako przyszli absolwenci kierunku będziecie mogli pracować jako nauczyciele języka polskiego we wszystkich typach szkół. Przede wszystkim zaś zdobędziecie uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń wad wymowy oraz różnego typu zaburzeń w zakresie komunikacji. Będziecie mogli zatem prowadzić indywidualną praktykę logopedyczną, pracować jako logopedzi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolach oraz szkołach. Zdobyte wykształcenie logopedyczne stanowi także podstawę dalszego rozwoju naukowego i specjalnościowego, m.in. uprawnia do studiowania neurologopedii oraz zagadnień pokrewnych, które umożliwią Wam samodzielne kształtowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Łączenie kompetencji zawodowych nauczyciela i logopedy w szkole zwiększa Wasze szanse na rynku pracy.

 

UWAGA: ABSOLWENCI PIERWSZEJ EDYCJI NASZYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA JUŻ PRACUJĄ JAKO LOGOPEDZI I PROWADZĄ WŁASNE PORADNIE!

 

WKRÓTCE WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW!Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115