Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Informacja o wynikach rekrutacji III naboru do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Informujemy o wynikach rekrutacji III naboru do projektu „Wysokiej
jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” dla kierunku filologia polska.

Informacja o wynikach rekrutacjiPowrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115