Zaloguj się...

 

Informacje na temat Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Fragment „Statutu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”:

§6.      

1.    Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych
w ogóle.

2.    Realizacja tego celu winna służyć podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej i kulturowej. (...)

§7.      

Cel, określony w § 6. p. 1, Towarzystwo, wykonując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, osiąga przez:

1) pieczę na sprawnością i kulturą języka polskiego;

2) pogłębianie znajomości języka polskiego;

3) wydawanie stałego organu pt. „Język Polski” oraz przedsiębranie i ogłaszanie – w miarę potrzeby i możliwości – innych prac i wydawnictw poświęconych językowi polskiemu;

4) zebrania z odczytami, pogadanki, kursy i tym podobne;

5) działalność pomocniczą dla nauki języka polskiego w szkołach;

6) promocję wiedzy o języku polskim za granicą.

§7a.     Działalność nieodpłatna Towarzystwa obejmuje:

1) pieczę nad sprawnością i kulturą języka polskiego

2) pogłębianie znajomości języka polskiego

3) organizowanie zebrań z odczytami promocję wiedzy o języku polskim za granicą

§7b.     Działalność odpłatna Towarzystwa obejmuje:

1) działalność wydawniczą, w szczególności wydawanie czasopisma „Język Polski”, w wersji drukowanej i elektronicznej,

2) organizowanie pogadanek i kursów,

3) działalność pomocniczą dla nauki języka polskiego w szkołach

strona internetowa Towarzystwa: http://www.tmjp.pl/

Skład Zarządu Oddziału Kieleckiego oraz Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd

  • Przewodnicząca - dr Agnieszka Rosińska-Mamej
  • Sekretarz - dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK
  • Skarbnik - dr Magdalena Płusa

 

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący: dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK
  • Członkowie: dr hab. Elżbieta Michow, prof. UJK
  • dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK

 

 

adres e-mailowy Oddziału Kieleckiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.