„2017 rokiem Josepha Conrada”

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Festiwal Polonistyki pod patronatem JM Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Drugiego dnia Festiwalu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego pod tytułem „2017 rokiem Josepha Conrada”. Konkurs literacki poświęcony twórczości Józefa Korzeniowskiego adresowany był m.in. do studentów oraz uczniów szkół średnich. Wzięli w nim udział także gimnazjaliści oraz absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestników konkursu powitała Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. UJK dr hab. Monika Szpringer.

Jury, w skład którego wchodzili członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego, starannie oceniło nadesłane prace i wydało następujący werdykt. Trzecie miejsce przyznano Pani Dominice Skibie z I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Pani Karolinie Bugajskiej, absolwentce Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Drugie miejsce zajęli: Pan Piotr Machulski z I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Pani Oliwia Kamińska z gimnazjum im. Karola Wojtyły Papieża Polaka w Kostomłotach Drugich. Zwyciężczynią została Pani Małgorzata Misztal z I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

 

dsc_0965 dsc_0969 dsc_0971 dsc_0977 dsc_0983 dsc_1001

„Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Festiwal Polonistyki pod patronatem JM Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

W ramach Festiwalu miała miejsce II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne oraz Uczelnianą Radę Samorządu Studentów. Opiekunem naukowym był prof. UJK dr hab. Stanisław Cygan.

Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. UJK dr hab. Janusz Detka. Uczestnicy konferencji reprezentowali 11 ośrodków akademickich, takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prelegenci przedstawili referaty na temat: gwar, dialektów i regionalnych odmian polszczyzny, stylu pisarzy, normatywnych aspektów polszczyzny oraz rozważań nad dyskursem medialnym.

 

DSC_0022 DSC_0035 DSC_0053

Festiwal Polonistyki

Samorząd Studentów oraz SKN Dialektologiczne zapraszają na Festiwal Polonistyki, który odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie: II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo” oraz rozstrzygnięcie konkursu literackiego „2017 rokiem Josepha Conrada”. Serdecznie zapraszamy!

plakat2b.2017-1 program. Festiwal.Polonistyki-1 program. Festiwal.Polonistyki-2

Zaproszenie na II ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką

„Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego oraz Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”. Odbędzie się ona 3 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja jest adresowana do młodych badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

Referentom proponujemy następujące pola tematyczne:

 • polskie wspólnoty komunikatywne dawniej i dziś,
 • zróżnicowanie socjalne polszczyzny dawniej i dziś,
 • przemiany języka wsi,
 • język ogólny i języki lokalne (gwary, dialekty, regiolekty) w przeszłości i obecnie,
 • różnice w mowie pokoleń i dialog pokoleń,
 • język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach,
 • polski język codzienny końca XX i początku XXI,
 • narody, mniejszości etniczne, grupy regionalne, czyli o autostereotypach, stereotypach etnicznych i stereotypach regionalnych mieszkających w języku,
 • język w mediach masowych (np. wulgaryzacja, manipulacja),
 • polska grzeczność językowa w komunikacji językowej; grzeczność nasza i obca,
 • perswazja, propaganda, agitacja, demagogia, nowomowa i nowa nowomowa w języku polityki,
 • język młodych Polaków i Polek (tzw. młodomowa, najmłodsza polszczyzna, „wyczesana polszczyzna”), czyli między kodem ograniczonym a rozwiniętym,
 • współczesna komunikacja publiczna: przemiany habitusu (generation gaps, homo videns, różne nowe formy komunikacji w mediach),
 • język kobiet i mężczyzn, czyli płeć jako czynnik różnicujący – od geneder studies do lingwistyki płci,
 • języki w kontakcie.

Dopuszczamy możliwość poszerzenia tematów o zagadnienia zaproponowane                            przez uczestników.

Termin konferencji: 3 kwietnia 2017 r.

Miejsce obrad: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Świętokrzyska 15 G

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2017 r.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2017 r.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 28 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna: 150 zł. Nr konta zostanie podany w wiadomości mailowej. Opłata konferencyjna obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz druk recenzowanej monografii. Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji noclegów, mogą jednak służyć radą w tej kwestii.

Czas referowania: 15 min

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych. Artykuły pozytywnie zrecenzowane zostaną opublikowane w monografii.

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres e-mailowy: skndialektologiczne@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać w następującej kolejności: nazwisko, inicjał imienia, pierwsze słowa tytułu referatu.

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy – Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Załącznik 2. Formularz recenzyjny – Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Załącznik 3. Wymogi edytorskie – Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Komitet Organizacyjny

II Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Relacja z konferencji „Język jako świadectwo kultury”

15 kwietnia w Instytucie Filologii Polskiej odbyła się ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne i Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów. Wzięło w niej udział 42 młodych naukowców z całej Polski, którzy reprezentowali ośrodki naukowe, takie jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Jagielloński, Warszawski, Marii Curie-Skłodowskiej, Rzeszowski, Gdański, Wrocławski, Opolski, Warmińsko-Mazurski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Tematem przewodnim był „Język jako świadectwo kultury”, prelegenci byli przedstawicielami różnych dziedzin nauki: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teologii i wielu innych. To sprawiło, że poruszana tematyka była bardzo różnorodna i niezwykle ciekawa.

Prof. Stanisław Cygan przywitał uczestników i poprosił Dziekana Wydziału Humanistycznego, prof. Janusza Detkę, o otwarcie konferencji. Podczas obrad plenarnych, którym przewodniczył prof. Andrzej Kominek, uczestnicy wysłuchali referatów i zabrali głos w dyskusji. W tej części zostały zaprezentowane tematy dotyczące świadomości językowej Kaszubów, Wilamowic, polskich przysłów opierających się na komponencie koń, Polskiego Języka Migowego oraz tekstów piosenek studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Po przerwie kawowej uczestnicy rozpoczęli obrady w poszczególnych sekcjach, którym przewodniczyli: prof. Stanisław Cygan, prof. Andrzej Kominek, prof. Roman Starz, prof. Joanna Senderska, dr Agnieszka Rosińska-Mamej i dr Dorota Połowniak-Wawrzonek.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i udział w obradach!

Relacja zrealizowana przez TVP 3 KIELCE:

http://kielce.tvp.pl/24916147/nasz-jezyk-ojczysty

Konferencja „Język jako świadectwo kultury”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na studencko-doktorancką konferencję pod nazwą „Język jako świadectwo kultury”, która odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej. Oficjalne rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 9.00, o 9.30 rozpoczną się obrady plenarne, a od 11.30 obrady w 4 sekcjach. Prelegenci poruszą tematy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i historii. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji (program) i udziału w obradach.

Zaproszenie na konferencję „Język jako świadectwo kultury”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury”. Odbędzie się ona 15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15 G. Konferencja adresowana jest do badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

Referentom proponujemy następujące pola tematyczne:
– przejawy świadomości językowo-kulturowej współczesnych Polaków,
– język w przestrzeni miejskiej i wiejskiej,
– kultura języka w polskich mediach, np. w Internecie,
– polszczyzna miejska, regionalna, ludowa w Internecie,
– język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach.

Dopuszczamy możliwość poszerzenia tematów o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.

Termin konferencji: 15 kwietnia 2016 r.
Miejsce obrad: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 G
Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2016 r.
Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2016 r.
Termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 15 kwietnia 2016 r. (pomoże to usprawnić proces wydania monografii naukowej).

Opłata konferencyjna: 100 zł. Nr konta zostanie podany w wiadomości mailowej. Opłata konferencyjna obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz druk recenzowanej monografii. Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji noclegów, mogą jednak służyć radą w tej kwestii.

Czas referowania: 15 min

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych. Artykuły, które przejdą pozytywną recenzję zostają opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres e-mailowy: skndialektologiczne@gmail.com Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać w następującej kolejności: nazwisko, inicjał imienia, pierwsze słowa tytułu referatu. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na maila: skndialektologiczne@gmail.com

Załączniki do pobrania:
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2. Formularz recenzyjny

Załącznik 3. Wymogi edytorskie

Komitet Organizacyjny

Katarzyna Ostrowska,
Agnieszka Kania,
Agnieszka Stępień,
Katarzyna Wójcikowska

Konferencja językoznawcza w Lelisie

W dniach 20-21 listopada 2015 r. w Lelisie odbyła się konferencja językoznawcza z cyklu „Polszczyzna regionalna”. Za jej przygotowanie pod względem naukowym odpowiedzialna była dr Dorota Czyż. Uczestnicy mieli możliwość poznania dorobku różnych środowisk naukowych, a także cech języka regionu ostrołęckiego i innych. Realizowane zagadnienia dotyczyły m.in. dziedzin antroponimii, toponimii, historii języka, cech językowych mowy mieszkańców wsi i miast różnych terenów Polski.

Do prelegentów konferencji należeli badacze polszczyzny regionalnej, m.in.: dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan, prof. Andrzej S. Dyszak, prof. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. Marek Cybulski. W sesji uczestniczyli także przedstawiciele władz oraz miejscowy artysta ludowy Henryk Kulesza.

Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Dialektologicznego reprezentowały Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Katarzyna Ostrowska wygłosiła referat na temat gwar ludowych w świadomości użytkowników Internetu, a Agnieszka Stępień mówiła o amatorskich słowniczkach gwarowych w Internecie.

Prelegenci mieli możliwość zwiedzenia gminy Lelis oraz ośrodka etnograficznego prezentującego stałą wystawę wnętrza chaty kurpiowskiej, garncarstwa, rybołówstwa, tkactwa i stolarstwa. Propagator kurpiowszczyzny, Henryk Kulesza zaprezentował gościom pieśni kurpiowskie oraz liczne historie opowiadane gwarą. Repertuar  kurpiowski przedstawił też Jan Kania.


Wspomnienia z konferencji w Siedlcach – „Nowe nurty w nauce młodych”

W dniach 14 -15 września 2015 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Nowe nurty w nauce młodych”. Konferencja obejmowała pięć sekcji tematycznych: interdyscyplinarną, nauk ekonomicznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Uczestniczyło w niej 60 studentów oraz młodych pracowników nauki z krajowych ośrodków akademickich. Uniwersytet Jana Kochanowskiego reprezentowały studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Dialektologicznego: Agnieszka Stępień (referat Graffiti jako element folkloru miejskiego) oraz Katarzyna Ostrowska (referat: Dyskurs internetowy – definicje i specyfika).

W trakcie konferencji organizatorzy nagrodzili najlepsze referaty zaprezentowane podczas obrad. W sekcji nauk humanistycznych została wyróżniona nasza studentka – Katarzyna Ostrowska.

Po wielogodzinnych obradach uczestnicy konferencji spotkali się na uroczystej kolacji integracyjnej w restauracji Bollywood Hollywood w Siedlcach. W drugim dniu konferencji pod przewodnictwem mgr Tadeusz Goca studenci mieli możliwość poznania zakątków Siedlec oraz historii miasta.