Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Uwaga! I rok II stopnia filologii polskiej z logopedią

Uprzejmie informujemy, że 24 stycznia o godz. 15.00 w sali 57 (budynek A) odbędzie się spotkanie z opiekunem studenckich praktyk nauczycielskich dr. hab. Romanem Starzem w sprawie praktyki śródrocznej z języka polskiego. Obecność obowiązkowa.Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115