Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

I rok I stopnia filologia polska

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do sekretariatu IFP przedstawicieli grup: logopedycznej i redakcyjno-wydawniczej (I rok I stopnia).Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115