Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Uwaga! II rok I stopnia filologii polskiej z logopedią

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z pedeutologii (5 godz. wykładu) rozpoczną się 22 listopada godz. 8.00-9.30 s. C112.Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115