Filologia germańska

Filologia germańska

    Studia I stopnia

Filologia angielska

Filologia angielska

  I i II stopień

Oferta kształcenia

Oferta kształcenia

   W roku akademickim

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

  I i II stopień

Warsztaty

Warsztaty

     Szanowni Państwo    

 • Filologia germańska

  Filologia germańska

 • Filologia angielska

  Filologia angielska

 • Oferta kształcenia

  Oferta kształcenia

 • Filologia rosyjska

  Filologia rosyjska

 • Warsztaty

  Warsztaty

Drukuj

Filologia germańska

konsultacje w roku akademickim
semestr zimowy 2014/2015


 

 • Dr hab. Elżbieta Sierosławska prof. UJK: W te środy, kiedy odbywają się zajęcia: 10.00-11.30, czyli: 8.X., 22.X., 5.XI., 19.XI., 3.XII., 17.XII., 14.I. 2015 i 28. I.
 • Dr hab. Żmudzki Jerzy prof. UJK: W te piątki, w które odbywają się zajęcia: 11.30-13.00
 • Dr Chrobot Agataponiedziałek: 9.30 - 10.30 ; czwartek: 8.30 - 9.30
 • Dr Głowińska Beata: czwartek 11.30-12.00 (budynek najbliżej Exbudu), sala 319A, piątek 8.30-9.30 w sali 220.
 • Dr Hajduk Jan: środa 9.30 - 11.30
 • Dr Feret Magdalena: piątki godz. 9.30-11.30
 • Dr Mochoń Małgorzata: środa w godz. 11.30 - 13.30
 • Dr Niekra Urszula: wtorek - od 10.30 do 11.30; czwartek - od 10.30 do 11.30.
 • Dr Piasta Ewa: środa: 8.45-9.45 ; Czwartek: 8.45-9.45
 • Dr Wójcik Donata: wtorek: 11.30-13.00
 • Mgr Domagała Beata: *urlop*
 • Mgr Magdalena Hądzlik-Dudka: środy 11.45-13.15 w sali 130
 • Mgr Dziewięcka Ewa: czwartek 11.30 do 13 i poniedziałek 13.15 do 14.45
 • Mgr Wierus Bożenawtorek 11.30 - 13.00 ; piątek 8.00 - 9.30
 • Mgr Małgorzata Kruszelnicka: ul. Świętokrzyska 15, Instytut Filologii Polskiej, pokój B210 - poniedziałki: 15.00-16.30
   

Ogłoszenia

Logowanie: tutaj    
Dr Monika Łodej odwołuje zajęcia dydaktyczne z 29.11.2014r.(sobota). Zostaną one odrobione w późniejszym terminie.  
Egzamin komisyjny z PNJA z I roku st. stacjonarne odbędzie się 2 grudnia (wtorek) o godz. 13.00 w sali 120  
Dnia 28 listopada (piątek) konsultacje z Dr Magdaleną Feret są odwołane.  
W dniach: 27-28 listopada zajęcia z Mgr Shalą Barczewską są odwołane z powodu choroby.  
Zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego dla I roku I stopnia fil.ang.st.stacj.: gr.1 - 5.12.(piątek) godz. 9.45-11.15 / gr.2 - 4.12.(czwartek) godz.11.30-13.00 / gr.3 - 2.12.(wtorek) godz. 8.00-9.30 / gr.4 - 2.12.(wtorek) godz. 9.45-11.15.   
Dnia 27 listopada (czwartek) zajęcia z Dr Agatą Chrobot są odwołane.  
W najbliższy piątek, tj. 28 listopada o godzinie 12.00 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 e odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Spotkanie przeznaczone jest dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Poruszana tematyka oscylować będzie wokół kwestii formalno-prawnych dotyczących podejmowania przez studentów obcokrajowców pracy na terenie Polski i Unii Europejskiej, ubiegania się o legalizację pobytu, także po zakończeniu studiów. Poruszana będzie kwestia ubezpieczeń, wiz, kart pobytu, zagrożeń i możliwości jakie daje cudzoziemcom pobyt w Polsce.   
Prof.Elżbieta Sierosławska przekłada zajęcia z 26.11.2014r. na 3.12.2014r.  
Dr Urszula Niekra odwołuje zajęcia do końca tygodnia z powodu choroby.  
Prof.zw.dr hab. Waldemar Kowalski z powodu wyjazdów służbowych przekłady terminy konsultacji z 5.12.2014r. na 1.12.2014r.godz.17.15 oraz z 19.12.2014r. na 22.12.2014r. godz.16.00. Zajęcia w dniach 5 i 19 grudnia nie odbędą się. Egzamin warunkowy(II termin) zostaje przeniesiony na 1.12.2014r.godziny konsultacji.  
Informacja dla studentów IIr.Ist.st.stacj.(moduł fakultatywny-nauczycielski) od dr Anny Ozgi. Proszę wykupić ubezpieczenie OC i NW w kwocie 42,70zł (Dział Spraw Studenckich, Rektorat ul. Żeromskiego 5) do 10.12.2014r. PILNE!!! Ponadto dr Anna Ozga prosi o pilny kontakt mailowy ze starostą roku. (Mail dr Anny Ozgi do wiadomości w sekretariacie)  
Egzamin warunkowy z Historii UK(st. stacj. i niestacj.) 7.11. godz. 11.30 (I termin); 5.12. godz.11.30( II termin)  
Szczegóły dotyczące logowania się na egzamin z poziomu certyfikacyjnego B2 tutaj  
Najbliższe zajęcia z prof. Wiesławem Krajką planowane są na 12 i 13 listopada oraz 3 i 4 grudnia 2014 r. (środa-czwartek)  
Terminy przyjazdów prof. Grete Dalmi na zajęcia dydaktyczne: 16-17.10.2014 30-31.10.2014 13-14.11.2014 27-28.11.2014 11-12.12.2014   
Informacja na temat dostępności zajęć fakultatywnych w roku akademickim: 2014/2015 (do wyboru poza planem studiów) : tutaj  
Informacja o wyborze dyscyplin zajęć z Wychowania Fizycznego oraz o terminach logowania więcej informacji  
Studenci przystępujący do egzaminu licencjackiego proszeni są o wpisanie tytułu swojej pracy dyplomowej w Wirtualnej Uczelni.  
Nowe zasady naboru na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015 więcej szczegółów  
Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zostały umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskały 4 punkty.  
Uwaga!!! Nabór na kursy języka rosyjskiego: więcej szczegółów...  
Friday the 28th. Joomla Templates Free. Instytut Filologii Obcych - UJK w Kielcach