Planetarium i obserwatorium

Obserwatorium i Planetarium UJK jest jednostką o profilu naukowo-dydaktycznym. Znajduje się ono na ostatnich kondygnacjach budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK.

Od chwili oddania do użytku w roku 2003 jest najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców regionu obiektem Uniwerstytetu Jana Kochanowskiego. OiPUJK było organizatorem lub współorganizatorem licznych imprez popularyzujących astronomię. Odbywały się tu konkursy astronomiczne, Dni Nauki, Fizykalia, pokazy interesujących zjawisk astronomicznych. W roku 2009 Obserwatorium i Planetarium są zaangażowane w organizację imprez w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii (wiecej)

Ważną rolę edukacyjną odgrywa Planetarium. W trakcie seansu można zapoznać się z wyglądem nocnego nieba, śledzić ruchy gwiazd, planet, Słońca i Księżyca. Przy dobrej pogodzie istnieje możliwość prowadzenia obserwacji astronomicznych. Naszą ofertę uzupełnia stała wystawa meteorytów.

Informacje kontaktowe

Zakład Astrofizyki
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce


dr Janusz Krywult
tel. (041)349-64-85
e-mail: j.krywult@ujk.edu.pl

dr Paweł Kankiewicz
tel. (041)349-64-82
e-mail: p.kankiewicz@ujk.edu.pl

dr Monika Biernacka,
tel. (041)349-64-84
e-mail: m.biernacka@ujk.edu.pl

mgr inż. Marcin Drabik ,
tel. (041)349-64-82
e-mail: m.drabik@ujk.edu.pl