Laboratorium Metod Rentgenowskich

Laboratorium Metod Rentgenowskich (LMR) jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). LMR zostało wyodrębnione z Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej – jednostki powstałej w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych).

W Laboratorium Metod Rentgenowskich do analizy składu i struktury materii wykorzystywane są techniki badawcze bazujące na pomiarze efektów towarzyszących oddziaływaniu promieniowania rentgenowskiego z materią. Do technik tych należą, między innymi, rentgenowska analiza fluorescencyjna z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF), rentgenowska analiza fluorescencyjna z dyspersją długości fali (WDXRF), dyfrakcja rentgenowska (XRD), reflektometria rentgenowska (XRR) oraz mikrotomografia rentgenowska (microCT). Przykładowe zastosowania tych technik to określanie składu pierwiastkowego różnorodnych materiałów (TXRF, WDXRF) na poziomie ppb/ppm, określanie składu fazowego substancji krystalicznych (XRD), badanie z mikronową rozdzielczością struktury wewnętrznej obiektów (mikroCT), czy też określanie własności nanowarstw powierzchniowych (XRR).

Kadra

Skład osobowy Laboratorium stanowią pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu metod rentgenowskich:

 • dr hab. Dariusz Banaś - Kierownik Laboratorium,
 • prof. dr hab. Janusz Braziewicz - Konsultant Naukowy,
 • dr Aldona Kubala-Kukuś - Kierownik Techniczny,
 • dr Urszula Majewska - Kierownik ds. Jakości,
 • mgr Ilona Stabrawa - Laborant.
 • Kontakt

  Klienci zewnętrzni (spoza UJK)

  Dział Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25-369 Kielce
  E-mail: monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl - Kierownik DIiTT
  Telefon: +48 41 349 72 83

  Klienci wewnętrzni (UJK)

  Laboratorium Metod Rentgenowskich
  Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Świętokrzyska 15
  25-406 Kielce
  E-mail: dariusz.banas@ujk.edu.pl - Kierownik LMR
  Telefon: +48 41 349 6463

  Strona domowa LMR

  Szczegółowe informacje dotyczące oferty laboratorium znajdą Państwo na oficjalnej stronie:

  www.ujk.edu.pl/lmr