Odnośniki

Instytucje krajowe

http://www.nauka.gov.pl - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://bip.mnisw.gov.pl - BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.ck.gov.pl - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego

http://www.pka.edu.pl - Poslka Komisja Akredytacyjna

http://nauka-polska.pl - Ośrodek Przetwarzania Informacji

http://polon.nauka.gov.pl - System Informacji o Szkolnictwie Wyższym

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do - Ośrodek Przetwarzania Informacji: System OSF

http://www.pan.pl - Polska Akademia Nauk

http://www.batory.org.pl - Fundacja im. Stefana Batorego

http://www.fnp.org.pl - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

http://www.frse.org.pl - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (program Erasmus i inne)

Instytucje zagraniczne

http://cordis.europa.eu/fp7/ - Seven Framework Programme (FP7)

http://www.humboldt-foundation.de - Alexander von Humboldt Fundation

http://www.euraxess.pl - Euraxess Poland - Researchers in Motion

http://ec.europa.eu/research/ - European Commission Research Page