Władze Instytutu

Dyrektorzy na kadencję 2016-2020

Dyrektor: Profesor Marek Pajek
m.pajek@ujk.kielce.pl
Telefon: +48 41 349 64 76

Z-ca Dyrektora ds. naukowych: Dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
maciej.rybczynski@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 68

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: Dr Aldona Kubala-Kukuś
a.kubala-kukus@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 63
Dyżur w semestrze letnim 2017: poniedziałki w godzinach: 12:30 - 14:00,
środy w godzinach: 10:00 - 11:30, pokój nr 50

Rada Instytutu na kadencję 2016-2020

Janusz Braziewicz Prof. dr hab.
Wojciech Broniowski Prof. dr hab.
Krzysztof Cetnarowicz Prof. dr hab.
Andrzej Dziech Prof. dr hab.
Wojciech Florkowski Prof. dr hab.
Marek Gaździcki Prof. dr hab.
Mirosław Głowacki Prof. dr hab.
Stanisław Mrówczyński Prof. dr hab.
Anna Okopińska Prof. dr hab.
Marek Pajek Prof. dr hab.
Jacek Semaniak Prof. dr hab.
Zbigniew Włodarczyk Prof. dr hab.
Francesco Giacosa Dr hab. prof. UJK
Tadeusz Kosztołowicz Dr hab. prof. UJK
Dariusz Banaś Dr hab.
Maciej Rybczyński Dr hab.
Jakub Szlachetko Dr hab.
Paweł Kankiewicz Dr
Aldona Kubala - Kukuś Dr
Radosław Maj Dr
Urszula Majewska Dr
Przemysław Ślusarczyk Dr
Małgorzata Wysocka-Kunisz Dr
Karol Szary Mgr