Komunikaty
Egzamin poprawkowy (ze wszystkich przedmiotów)
u Prof. St. Mrówczyńskiego odbędzie się 27 września, w środę
o godz. 15:00.Egzamin z analizy matematycznej (I r. informatyki)
20.09.2017(środa) godz 10.30 s. 244.

|Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń z analizy matematycznej
(I r. informatyki) 20.09.2017(środa) godz 9, s. 359.UWAGA,
dyżury Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych
Pani dr Aldony Kubali - Kukuś:
poniedziałki w godzinach 12.30-14,
środy w godzinach 10 - 11.30
pokój 50 ( budynek A - parter obok Sekretariatu Instytutu Fizyki)Uwaga,
Pan mgr Maciej Gubała będzie miał dyżur w poniedziałek 12:50-13:30 pok. 38 budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D.UWAGA,

informujemy, ze na stronie wydziału pojawiła się zakładka "Specjalność
nauczycielska". Są to zajęcia dodatkowe, nie objęte planem
studiów. W zależności od liczby chętnych studentów istnieje możliwość
utworzenia grupy wydziałowej.Uwaga studenci ostatniego semestru studiów,
proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego dotyczącymi składania pracy dyplomowej strona wydziału http://www.ujk.edu.pl/wmp/
na tej stronie pliki do pobrania http://www.ujk.edu.pl/wmp/?pliki-do-pobrania,8
Po wydrukowaniu pracy 1 egzemplarz podpisany przez promotora i zarejestrowany w sekretariacie Instytutu Fizyki p.49(parter) składa się w dziekanacie p.108