Regulamin studiów

  • Regulamin studiów reguluje Uchwała Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Treść uchwały

  • Pełny tekst regulaminu jest dostępny tutaj.

  • Regulamin studiów doktoranckich reguluje Uchwała Nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Treść uchwały

  • Pełny tekst regulaminu jest dostępny tutaj.