Materiały do zajęć

Wszystkie materiały umieszone na tej stronie są w formacie PDF. Do ich przeglądania konieczny jest bezpłatny Adobe Reader lub inna przeglądarka plików PDF. Najnowszą wersję Adobe Readera możesz pobrać tutaj.

Inżynieria oprogramowania - dr inż. Małgorzata Żabińska

Modele procesu wytwórczego, etapy [PDF]
Faza strategiczna [PDF]
Faza określenia wymagań [PDF]
Metody porządkowania wymagań funkcjonalnych, Use Cases [PDF]
Modelowanie strukturalne, Opis dziedziny problemu [PDF]
Warunki zaliczenia [PDF]

Programowanie struktur cyfrowych - dr inż. Ignacy Pardyka

Wykłady i laboratoria: Pobierz

Programowanie niskopoziomowe - dr inż. Ignacy Pardyka

Wykłady i laboratoria: Pobierz

Systemy wbudowane - dr inż. Ignacy Pardyka

Wykłady i laboratoria: Pobierz

Architektura systemów komputerowych - dr inż. Ignacy Pardyka

Wykłady i laboratoria: Pobierz

Technika cyfrowa - dr inż. Ignacy Pardyka

Wykłady i laboratoria: Pobierz

Systemy operacyjne - dr inż. Ignacy Pardyka

Wykład 1 - Wprowadzenie [PDF] - 2.6 MB
Wykład 2 - Procesy [PDF] - 2.4 MB
Wykład 3 - Synchronizacja [PDF] - 1.4 MB
Wykład 4 - Pamięć [PDF] - 2.4 MB
Wykład 5 - Pliki [PDF] - 2.1 MB

Wstęp do informatyki, budowa sprzętu - dr inż. Ignacy Pardyka

Wykład 1 - Wstęp [PDF]
Wykład 2 - Podstawy techniki cyfrowej cz. 1 [PDF] - 2.1 MB
Wykład 3 - Podstawy techniki cyfrowej cz. 2 [PDF] - 2.0 MB
Wykład 4 - Systemy liczbowe [PDF]
Wykład 5 - Układy logiczne cz. 1 [PDF]
Wykład 6 - Układy logiczne cz. 2 [PDF]
Wykład 7 - Architektura i model komputera [PDF]
Wykład 8 - Procesor [PDF]
Wykład 9 - Pamięć [PDF]
Wykład 10 - Interfejsy i urządzenia we/wy [PDF]
Wykład 11 - Komputery przyszłości [PDF]

Systemy operacyjne - dr Marcin Czarnota

Wykład 1 [PDF] - 1.3 MB
Wykład 2 [PDF] - 3.0 MB
Wykład 3 [PDF] - 5.7 MB
Wykład 4 [PDF] - 8.5 MB
Wykład 5 [PDF] - 3.7 MB
Wykład 6 [PDF] - 7.9 MB
Wykład 7 [PDF] - 7.4 MB
Wykład 8 [PDF] - 6.8 MB

Zagadnienia egzaminacyjne [PDF]

Fizyka jądrowa - prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Wykład 1 [PDF] - 1.5 MB
Wykład 2-3 [PDF] - 1.7 MB
Wykład 4-6 [PDF] - 4.9 MB
Wykład 7-8 [PDF]
Wykład 9 [PDF]
Wykład 10 [PDF] - 4.3 MB
Wykład 11 [PDF] - 2.0 MB
Wykład 12 [PDF] - 1.9 MB

Metody fizyczne w medycynie - prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Wykład 1 - Mikroskop [PDF] - 2.0 MB
Wykład 2 - Metoda PET [PDF] - 6.6 MB
Wykład 3 - Spektrometria mas [PDF] - 3.6 MB
Wykład 4 - Metody tomografii komputerowej [PDF] - 3.4 MB
Wykład 5 - Aktywacja neutronowa [PDF]
Wykład 6 - Jądrowy rezonans magnetyczny [PDF]
Wykład 7 - Fizyczne podstawy radioterapii [PDF] - 1.4 MB
Wykład 8 - Analiza fluorescencyjna [PDF] - 3.8 MB

Podstawy fizyki - Elektryczność i magnetyzm - prof. dr hab. Jacek Semaniak

Wykład 1 - Pola [PDF]
Wykład 2 - Pole elektryczne [PDF] - 2.1 MB
Wykład 3 - Prawo Gaussa [PDF]
Wykład 4 - Potencjał [PDF]
Wykład 5 - Energia [PDF]
Wykład 6 - Przewodniki [PDF]
Wykład 7 - Kondensatory [PDF]
Wykład 8 - Dielektryki [PDF]
Wykład 9 - Pola w dielektrykach [PDF]

II pracownia fizyczna A

Regulamin II Pracowni Fizycznej [PDF]
Ćw. 1 Wyznaczanie współczynników załamania ośrodków ciekłych i gazowych za pomocą interferometru [PDF]
Ćw. 2 Pomiary spektrofotometryczne: wyznaczanie ekstynkcji roztworów i filtrów barwnych [PDF]
Ćw. 3 Wyznaczanie ekstynkcji roztworów i filtrów barwnych za pomocą fotometru Pulfricha [PDF]
Ćw. 4 Badanie podstawowych parametrów lasera He-Ne [PDF]
Ćw. 5 Badanie zjawiska Faradaya [PDF]
Ćw. 6 Wyznaczanie e/m za pomocą podłużnego pola magnetycznego [PDF]
Ćw. 7 Wyznaczanie e/m za pomocą poprzecznego pola magnetycznego [PDF]
Ćw. 8 Doświadczenie Millikana [PDF]
Ćw. 9 Badanie ruchów Browna z użyciem kamery CCD [PDF]
Ćw.10 EPR - Elektronowy Rezonans Paramagnetyczy [PDF]
Ćw.11 Zjawisko Zeemana [PDF]
Ćw.12 Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych NOWE [PDF]
Ćw.13 Analiza widmowa spektralnych lamp gazowych przy użyciu spektrogoniometru NOWE [PDF]
Ćw.14 Badanie efektu Halla [PDF]

Pytania i zagadnienia do zajęć z II Pracowni fizycznej - dr U. Majewska [PDF]

II Pracownia fizyczna B (pracownia jądrowa)

Regulamin Pracowni Jądrowej [PDF]
Wykaz ćwiczeń [PDF]
Literatura [PDF]

Ćw. 1 Badanie zależności natężenia promieniowania gamma od odległości źródła kobaltowego od detektora. [PDF]
Ćw. 2 Pomiar skażeń promieniotwórczych wody (i powietrza). [PDF]
Ćw. 3 Wyznaczanie krzywej absorpcji promieniowania gamma . [PDF]
Ćw. 4 Wyznaczanie czasu martwego licznika Geigera-Müllera metodą dwu źródeł. Badanie statystycznego charakteru rozpadów promieniotwórczych. [PDF]
Ćw. 5 Spektrometria promieniowania alfa.[PDF]
Ćw. 6 Aktywacja neutronowa. Wyznaczanie krzywej aktywacji i półokresu rozpadu izotopów promieniotwórczych.[PDF]
Ćw. 8 Pomiar i analiza widm monoenergetycznego promieniowania gamma za pomocą detektora scyntylacyjnego z oprogramowaniem Genie 2000.[PDF]

Ćwiczenia z fizyki medycznej - w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Ćw. 1 Oddziaływanie fotonów z materią - Wyznaczanie współczynnika osłabienia liniowego stopu Woode’a [PDF]
Ćw. 2 Warstwa połowiąca WP [PDF]
Ćw. 3 Wyznaczenie zależności mocy dawki od odległości [PDF]
Ćw. 4 Film rentgenowski jako detektor promieniowania - wyznaczenie krzywej zaczernienia [PDF]
Ćw. 5 Charakterystyka wiązek fotonów generowanych w medycznym akceleratorze liniowym [PDF]

I Pracownia Fizyczna dr Urszula Majewska

Zagadnienia dla studentow biologii do zaliczenia ćwiczeń [PDF]