Instutut Fizyki
Zakład Fizyki Jądrowej

Strona internetowa Zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfj/

Grupa Wysokich Energii: link do strony domowej GWE

Tematyka

Działalność naukowa Zakładu dotyczy zderzeń jąder atomowych przy wysokich energiach oraz promieniowania kosmicznego. W ramach pierwszego tematu prowadzone są eksperymentalne badania zderzeń relatywistycznych jąder atomowych w realizowanych w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) eksperymentach NA49 i NA61. Analiza danych doświadczalnych koncentruje się na produkcji cząstek dziwnych, kolektywnym strumieniu cząstek oraz na problemie fluktuacji, szczególnie krotności. Prowadzone są prace teoretyczne polegające na modelowaniu zderzeń wysokoenergetycznych jąder atomowych.
Badania dotyczące promieniowania kosmicznego polegają na analizie danych eksperymentalnych dotyczących szerokich lawin atmosferycznych (EAS), ich składu i rozkładów energii tworzących je cząstek. Konstruowane są modele teoretyczne takich lawin.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka