Instutut FizykiZakład Fizyki Molekularnej

Strona internetowa Zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfmo/

Tematyka

W Zakładzie prowadzone są prace z zakresu fizyki cząsteczkowej. Dotyczą one procesów dysocjacji jonów molekularnych w wyniku zderzeń z elektronami swobodnymi zachodzącymi w warunkach niskotemperaturowej plazmy, badanych metodami akceleratorowymi. Niezależnie działalność naukowa Zakładu obejmuje badania zasobów, przebiegu i uwarunkowania procesów edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia szkolnego i pozaszkolnego z zakresu fizyki, przyrody i edukacji środowiskowej, w tym stanu szkolnej wiedzy pojęciowej uczniów z fizyki na różnych etapach nauczania, osiągnięć uczniów w wyniku reformy systemu oświaty oraz uwarunkowań powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Pracownicy zakładu uczestniczą w opracowaniach programów nauczania, podręczników szkolnych i ich obudowy metodycznej (poradniki metodyczne, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań) w zakresie nauczania przyrody w szkole podstawowej i fizyki i astronomii w szkole średniej.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka