Instutut FizykiZakład Fizyki Medycznej

Strona internetowa Zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfm/

Tematyka

Działalność naukowa Zakładu skoncentrowana jest na dwóch niezależnych obszarach:

  1. Wykorzystanie metod rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej w badaniach biomedycznych głównie w celu określenia związków jakie zachodzą między stanami chorobowymi a koncentracją pierwiastków śladowych w różnorodnych tkankach i płynach ustrojowych człowieka.
  2. Poszukiwanie rozwiązań w dziedzinie technik obrazowania stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej. W wyniku tej działalności opracowywane są nowe procedury diagnostyczne stosowane w planowaniu leczenia i procedury dozymetryczne stosowane w terapii nowotworów fotonami i elektronami. Wyniki tych badań są stosowane w rutynowej działalności fizyków medycznych zarówno w Świętokrzyskim Centrum Onkologii jak i w innych placówkach onkologicznych w kraju. Nowym kierunkiem badań są techniki wykorzystywane w pozytonowej tomografii emisyjnej jak i medycynie nuklearnej.
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka