Instutut FizykiZakład Informatyki

Tematyka

W Zakładzie prowadzone są prace badawcze z zakresu informatyki, teleinformatyki i dziedzin pokrewnych obejmujące głównie zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów, kompresji danych, sieci teleinformatycznych i transmisji danych.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka