Zakład Informatyki

Tematyka

W Zakładzie prowadzone są prace badawcze z zakresu informatyki, teleinformatyki i dziedzin pokrewnych obejmujące głównie zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów, kompresji danych, sieci teleinformatycznych i transmisji danych.