Instutut FizykiZakład Fizyki Komputerowej

Strona internetowa Zakładu: computer_physics_page.php

Tematyka

Zakład Fizyki Komputerowej prowadzi działalność naukową w zakresie teorii kilkuciałowych i mezoskopowych układów kwantowych, efektywnych modeli oddziaływań silnych, oraz komputerowego opisu zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów. Jak w wielu dziedzinach fizyki, badania te prowadzone są z intensywnym wykorzystaniem technik i symulacji numerycznych. Obecnie realizowane są następujące tematy:

  1. Badanie korelacji i splatania w układach kilku bozonów lub fermionów w pułapkach kwantowych (AO, PK)
  2. Opis kondensatu Bosego-Einsteina oddziałujących cząstek przy uzyciu teoriopolowej metody działania efektywnego dla operatorów złożonych (AO)
  3. Badanie własności klasycznych układów chaotycznych i ich kwantowych odpowiedników (PK)
  4. Badanie struktury pionu w efektywnych chiralnych modelach kwarkowych (WB)
  5. Symulacje zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów (WB)

W ramach działalności dydaktycznej ZFK opracowane zostały pakiety komputerowe obrazujace zjawiska kwantowe (PK), skrypt do wykładu monograficznego "Kondensacja BE w ultrazimnych gazach rozrzedzonych" (AO), oraz notebook z wykładem monograficznym "Mathematica dla Fizyków".

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka