Instutut Fizyki
Zakład Astrofizyki

Strona internetowa Zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/za/

Tematyka

Zakład zajmuje się badaniem własności wielkoskalowych struktur we Wszechświecie. Szczególnym obiektem zainteresowań są te własności, które mogą być użyte do testowania teorii powstawania struktur we Wszechświecie i ich ewolucji. W strukturze zakładu funkcjonuje obserwatorium astronomiczne, w którym realizowany jest program obserwacyjny ukierunkowany na badanie gwiazd zmiennych i małych obiektów Układu Słonecznego. Pracownicy zakładu wykorzystują obserwatorium i planetarium w działaniach na rzecz popularyzacji wiedzy astronomicznej.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka