PRZYSPIESZENIE GRAWITACYJNE


Przyspieszenie grawitacyjne to przyspieszenie ciał wynikające z przyciągania grawitacyjnego przy założeniu nie występowania żadnych innych oporów ruchu (np: opór aerodynamiczny).
Ogólnie, zgodnie z klasyczną teorią grawitacji Newtona, przyspieszenie ciała 2 wywoływane przez grawitację ciała nr. 1 dane jest wzorem:

gdzie:
a2 - przyspieszenie grawitacyjne ciała 2 przyciąganego przez ciało 1
G - stała grawitacji
m1 - masa ciała generującego pole grawitacyjne
r - odległość między środkami ciężkości przyciągających się ciał
Drugie ciało przyspiesza pierwsze zgodnie z tym samym wzorem:

Przyspieszenie ciała 2 mierzone w układzie odniesienia, poruszającym się razem z ciałem 1 będzie miało wartość sumaryczną równą a1 + a2. W przypadku jednak, gdy różnica mas obu ciał jest bardzo duża, wówczas przyspieszenie ciała "dużego" przez ciało "małe" jest całkowicie pomijalne. Stąd w granicach błędu pomiaru, bardzo często przyspieszenie grawitacyjne nie zależy od masy ciała "małego". Przyspieszenie grawitacyjne spadającej na ziemię lokomotywy i piórka jest praktycznie takie samo. Piórko spada na ziemię wolniej bo ma większe opory areodynamiczne przy spadaniu, a nie dlatego, że jest "słabiej" przyciągane.

Pojęcie to stosuje się najczęściej w układach, w których jeden obiekt posiada bardzo dużą masę a drugi bardzo małą. Przy powierzchni dużego, sferycznego obiektu (np: planety) wartość przyspieszenia grawitacyjnego jest mniej więcej stała, tzn. nie waha się o więcej niż 2-3%. Tabele podające przyspieszenie grawitacyjne dla ciał niebieskich odnoszą się zwykle do wartości mierzonej albo na równiku danego ciała albo przy szerokości geograficznej 45 ° na uśrednionym poziomie jej powierzchni. Standardowe przyspieszenie ziemskie przyjęło się oznaczać literą g i trakować jako rodzaj stałej fizycznej

Przykładowe wartości przyspieszenia dla różnych ciał niebieskich:
Słońce - 273,95 m/s2 (27,9 g)
Mars - 3,69 m/s2 (0,376 g)
Jowisz - 20,87 m/s2 (2,137 g)
Pluton - 0,58 m/s2 (0,059 g)
Ziemia (wartość standardowa) 9,80665 m/s2