Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i
Katedra Zarządzania i Marketingu
Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

organizują
XII ogólnopolską konferencję naukową z cyklu

Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej
na temat
„Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo
w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym”.

Kielce, 9-11 października 2017 r.

Patronaty honorowe