ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ

Kierownik Zakładu:

Zespół:

Asystenci:

Współpracownicy

Badania naukowe:


Osiągnięcia naukowe (2003-2012):

Monografie (rozdziały):

 1. Słownik Chromatografii i Elektroforezy pod red. Z. Witkiewicza i J. Hetpera, PWN, Warszawa 2004.
 2. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, wyd. 4, WNT Warszawa 2005.
 3. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Liquid crystal GC phases, Encyclopedia of Chromatography, 2nd edition, Dekker Encyclopedias, a product line from Taylor & Francis Books, USA, 2005.
 4. P. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Gas sampling systems for GC, Encyclopedia of Chromatography, 2nd edition, Dekker Encyclopedias, a product line from Taylor & Francis Books, USA, 2005.
 5. Z. Witkiewicz, S. Popiel, Atomic emission detector for GC,  Encyclopedia of Chromatography, 2nd edition, Dekker Encyclopedias, a product line from Taylor & Francis Books, USA, 2005.
 6. S. Popiel, Z. Witkiewicz, Atomic emission detector for gas chromatography, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker, Inc. USA, 2006.
 7. S. Popiel, Z. Witkiewicz, Chemical Warfare Agents, Analysis by Gas Chromatography, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker, Inc. USA, 2006.
 8. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, The Investigation of Physicochemical Properties of Ion Exchange Resins by Inverse Gas Chromatography, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2006.
 9. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Sample injectors with mobile parts for GC, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, w druku, 2007.
 10. P.M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Gas Sampling Systems for GC, Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, 2008 r.
 11. Z. Witkiewicz, J. Hetper, Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa 2009, 255 stron.
 12. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Liquid  Crystal GC Phases 2009, pp. 1408-1413;
 13. Z. Witkiewicz, H. Grajek, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Inverse GC, 2010, pp. 1218-1225;
 14. S. Popiel,  Z. Witkiewicz, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Chemical Warfare Agents: GC Analysis, , 2010, pp. 396-402;
 15. J. Quagliano, Z. Witkiewicz, S. Popiel, Taylor & Francis, Encyclopedia of Chromatography, Third Edition,  Chemical Warfare Agents: TLC Analysis, 2010, pp. 403-407;
 16. S. Popiel, Z. Witkiewicz, Taylor & Francis , Encyclopedia of Chromatography, Third Edition, Atomic Emission Detector for GC, 2010, pp. 139-143;
 17. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, WNT Warszawa, 2011.

Granty naukowe MNiSzW:

 1. Porównanie statycznych i chromatograficznych metod badania oddziaływań na granicy faz stały adsorbent - organiczna substancja gazowa (2003-2006).
 2. Synteza oraz adsorpcyjne, chromatograficzne i spektroskopowe badania właściwości nowych nanoporowatych materiałów węglowych (2009-2012).

Publikacje (2003-2012)

Czasopisma wyróżnione w JCR:

 1. S. Skąpska, Z. Witkiewicz, K. Bal, “Changes in the order of elution of some organic compounds in high-resolution gas chromatography on polar columns depending on injection method and water content in the sample”,  Journal of Chromatography A, 2003, 992, 199-203.
 2. Seredych, M.; Charmas, B.; Jablonska-Pikus, T.; Gierak, A., Preparation of synthetic carbon adsorbents and investigation on porous structure of obtained sorbents with αs-method, Mat.Chem.Phys., Volume: 82, Issue: 1 September 28, 2003 pp. 165-172.
 3. Seredych M., Gierak A., The influence of molecule of water on adsorption of organic compounds from aqueous solutions on synthetic active carbons, Colloidal and Surface, A: Physicochem. Eng. Aspects, 245 (2004) pp. 61-67.
 4. Seredych M.M., Gun’ko V.M., Gierak A., Structural and energetic heterogeneities and adsorptive properties of synthetic carbon adsorbents, Applied Surface Science, 242 (2004) 154-161p.
 5. S. Michałkiewicz, M. Pryciak, J. Małyszko, J. Oszczudłowski, Voltammetric determination of
  a-tocopheryl acetate in pharmaceutical dossage forms, Electroanalysis, 16, 11, 2004, 961-965.
 6. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz,  Fast gas chromatography,. Zhurnal Chromatograficznogo Tovarystva (Ukraina), 2004, 4 (4), 4-16.
 7. Z. Witkiewicz, S. Popiel, J. Oszczudłowski, The applications of the gas chromatography with atomic emission detection for environmental pollution analysis, Zhurnal Chromatograficznogo Tovarystva (Ukraine), 2004, 4 (3), 4-16.
 8. M. Repelewicz, Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Monolithic Columns and their Application in Chromatography,  Zh. Chromatogr. Tow. (Ukraina), 5 (2)  (2004) 4-24.
 9. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, M. Repelewicz, Liquid crystalline stationary phases for gas chromatography, Journal of Chromatography A, 1062 (1-2) (2005) 155-174.
 10. S. Popiel, Z. Witkiewicz, A. Szewczuk, The GC/AED studies on the reactions of sulfur mustard with oxidants, Journal of Hazardous Materials, 2005, B123, 94-111.
 11. S. Popiel, Z. Witkiewicz, T. Nalepa,The reactions of sulfur mustard with the active components of organic decontaminants, Journal of Hazardous Materials, 2005, B123,  269-280.
 12. M. Czaplicka, Z. Witkiewicz, Gas/particle partition coefficient of PAHs in traffic and processing aerosols, Ecological Chemistry and Engineering, 12 (11) (2005) 1191-1199.
 13. A. Gierak, M. Seredych, A. Bartnicki, 2006, The preparation, properties and application of carbon fibres for SPME, TALANTA, 69, 1079-1087.
 14. M. Repelewicz, J. Zdenkowski, Badania skuteczności usuwania benzenu i chloroformu na adsorbentach mineralnych z roztworów wodnych, Ochrona Środowiska, 28(1) (2006) 7-10.
 15. M. Repelewicz, J. Choma,  Fizykochemiczna charakterystyka chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Ochrona Środowiska, 28 (3) (2006) 3- 8.
 16. E. Kowalska, J. Radomska, P. Konarski, R. Diduszko, J. Oszczudłowski, T. Opalińska, M. Więch, Z. Duszyc, Thermogravimetric investigation of wastes from electrical equipment, J. Thermal Anal. Calorimetry,  86(1) (2006) 137-140.
 17. M. Repelewicz, J. Choma: „Influence of chemical modification on porous structure and surface properties of activated carbons”, Polish  J. Chem., 2008,  82 (No 1-2), 3-10.
 18. H. Grajek, Z. Witkiewicz, J. Choma, J. Paciura-Zadrożna, " An attempt for elucidating the cause of distortion of cyclohexane elution peaks from heterogenous carbon materials”, Polish J. Chem., 2007, 81, 1465-1486.
 19. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz, 2008, Chromatographic determination of the differential isosteric adsorption entalpies and differential entropies on ordered silica materials, J. Chromatogr. A, 1194, 118-127.
 20. S. Popiel, T. Nalepa, D. Dzierżak, R. Stankiewicz, Z. Witkiewicz, 2008, Effect of temperature and initial dibutyl sulfide concentration in chloroform on its oxidation rate by ozone, J. Hazardous Materials, 157, 319-327.
 21. S. Popiel, Z. Witkiewicz, M. Chrzanowski, 2008, Sulfur mustard destruction using ozone, UV, hydrogen peroxide and their combination, J. Hazardous Materials, 153, 37-43.
 22. M. Repelewicz, J. Choma, 2008, Influence of chemical modification on porous structure and surface properties of activated carbons. Pol.  J.  Chem., 82 (1-2), 3-9.
 23. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, J. Klinik, 2008, The structural and energetic properties of zeolitic and MCM-41 surfaces, Pol. J. Chem. 82 (1-2), 33-42.
 24. H. Grajek, J. Paciura, Z. Witkiewicz, Chromatographic testing of surface properties of ordered mesoporous silica adsorbents, Polish J. Environ. Studies, 18 (2009) 160.
 25. S. Popiel, T. Nalepa, D. Dzierżak, R. Stankiewicz, Z. Witkiewicz, J. Hazardous Materials, 164 (2009) 1364-1371.
 26. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz, Journal of Chromatography A, Chromatographic characterisation of ordered mesoporous silicas Part I. Surface free energy of adsorption, 2010, 1217, 3105-3115; 20 punktów.
 27. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz, Journal of Chromatography A, Chromatographic characterisation of ordered mesoporous silicas Part II. Acceptor-donor properties, 2010, 1217, 3116-3127; 20 punktów.
 28. Adsorption – Journal of the International Adsorption Society; Soft-templating synthesis and adsorption properties of mesoporous carbons with embedded silver nanoparticles; J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec;  2010; DOI 10.1007/s10450-0`0-9292-4;  27 punktów.
 29. Ochrona Środowiska; Właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami TiO2 otrzymanych w obecności blokowych kopolimerów; J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec; 2010, 32 (Nr 4), 3-9; 9 punktów.
 30. Przemysł Chemiczny, Enzymy jako katalizatory rozkładu bojowych środków trujących, S. Popiel, J. Nawała, M. Sankowska, Z. Witkiewicz, P. Biernat, 2010, 89 (10) 1189-1197; 2 punkty.
 31. Skorupa A., Gierak A., Detection and Visualization Methods Used in Thin-Layer Chromatography (TLC);Journal of Planar Chromatography; 2011, 24, 274-280.
 32. Ochrona Środowiska; Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami srebra; Choma J., Jedynak K., Górka J., Jaroniec M.; 2011, 33 (Nr 1), 3-8; MNiSW nr 894; 9 pkt.
 33. Ochrona Środowiska; Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota; Choma J., Jedynak K., Górka J., Marszewski M., Jaroniec M.; 2011, 33, (Nr 3), 3-8; MNiSW nr 894; 9 pkt.
 34. Applied Surface Science; Polymer-templated mesoporous carbons synthesized in presence of nickel nanoparticles, nickel oxide nanoparticles, and nickel nitrate; Choma J., Jedynak K., Marszewski M., Jaroniec M.; 2012, 258, 3763-3770; MNiSW nr 880; 30 pkt.
 35. Ochrona Środowiska; Wpływ temperatury karbonizacji na adsorpcyjne i strukturalne właściwości mezoporowatych węgli otrzymywanych metodą miękkiego odwzorowania; Choma J., Jedynak K, Jamioła D., Jaroniec M.; 2012, 34 (Nr 2), 3-8; MNiSW nr 7838; 15 pkt.
 36. Ochrona Środowiska; Ocena powtarzalności syntezy i właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych uporządkowanych węgli; Choma J., Kalinowska A., Jedynak K., Jaroniec M.; 2012, 34 (Nr 3), 3-10; MNiSW nr 7838; 15 pkt.

Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym (lista B MNiSW):

 1. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, M. Repelewicz, “Liquid crystalline stationary phases for high performance liquid chromatography”, Chem. Anal. (Warsaw), 2003, 48, 397 – 412.
 2. Z. Witkiewicz, R. Zuchowicz, Kolumny monolityczne do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2003, 8 (3), 220 – 228.
 3. Z. Witkiewicz, T. Nalepa, S. Popiel, „Analiza chromatograficzna produktów reakcji iperytu siarkowego z odkażalnikami organicznymi”, Biuletyn WAT, 2003, 52(10) 5-23.
 4. S. Popiel, Z. Witkiewicz, T. Nalepa, „Analiza chromatograficzna produktów reakcji somanu z odkażalnikami ORO i C9, Biuletyn WAT, 2003, 52(10) 25-38.
 5. Z. Witkiewicz, A. Jarońska, „ Normalizacja w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi”, Normalizacja, 2003, 71(3), 16-20.
 6. Z. Witkiewicz, P. Baranowski, Spektrometria w bliskiej podczerwieni, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2003, 8 (3), 255 – 259
 7. K. Wójcik, M. Repelewicz, Adsorption of Pb(II) ions from aqueous solutions on  regenerated and modified commercial activated carbon WD-ex, Annals of the Polish Chemical Society, 2 (III), 1190 – 1193, 2003.
 8. M. Lankowska, M. Repelewicz, Adsorption of Pb(II) ions from aqueous solutions on chemically modified commercial activated carbon AG-5,  Annals of the Polish Chemical Society, 2 (III), 1194 – 1197, 2003.
 9. M.Seredych, A.Gierak, Wykorzystanie techniki mikro ekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) w analizie śladowych zanieczyszczeń środowiska. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Wyd. PCz, 2003 pp. 341-346.
 10. Gierak A., Charmas B., Seredych M.,   Analiza zawartości aldehydu octowego w preformach opakowań produktów spożywczych. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Wyd. PCz,, 2003 pp.515-520.
 11. J. Choma, M. Repelewicz, Badanie fizykochemicznych właściwości chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, przesłano do druku 19.07.2004 r.
 12. M. Repelewicz, J. Choma, Badanie fizykochemicznych właściwości chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 43-55.
 13. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz,Zależność między objętością retencji substancji chromatografowanych a ich temperaturami wrzenia obliczonymi za pomocą programu komputerowego Boiling Point Calculator, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t. 9 (3) (2004) 136-144.
 14. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz,Metody pobierania i dozowania próbek gazów w chromatografii gazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2005, t. 10, nr 3, 152-161.
 15. Z. Witkiewicz, A. Jarońska, Chromatografia w Polskich Normach, Normalizacja, 2005, nr 9,
  3 – 9.
 16. Z. Witkiewicz, M. Mazur, R. Dróżdż, Wykorzystanie ruchomego elementu sorpcyjnego do ekstrakcji śladowych ilości związków organicznych z matryc wodnych, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2005, t. 10 nr 4.
 17. M. Repelewicz, J.Choma, Badanie fizykochemicznych właściwości chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 8(1) (2005) 5-17.
 18. J. Choma, M. Repelewicz, Termodynamiczna charakterystyka chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Karbo, 3 (2006) 152-158.
 19. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, „Dozowniki z ruchomymi elementami do chromatografii gazowej”, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2007, 12 (Nr 1) s. 6-16.
 20. A. Sawa, Z. Witkiewicz, „Zastosowanie substancji chemicznych w stanie nadkrytycznym”, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2007, 12 (Nr 2-3) s. 60-72.
 21. A. Michalik, P. M. Słomkiewicz, “Modyfikacje metod rejestracji w chromatografii gazowej”,Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2007, 12 (Nr 4) s. 131-138.
 22. M. Repelewicz, W. Surga, J .Choma, 2008, Badania struktury porowatej węgli aktywnych  metodą  termo grawimetryczną, Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle,Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 28 – 35.
 23. Gierak A., Synthetic carbon adsorbents – the method of their preparation and application in adsorption and chromatography , ANNALES Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 2009, vol.LXIV.6, 75-85,
 24. M. Repelewicz , W. Surga, E. Gała E., J. Choma, Badanie struktury porowatej węgli aktywnych metodą termograwimetryczną” LAB, 14 (1) (2009) 6 – 9.
 25. J. Szczepanek, Z. Witkiewicz, Mikroekstrakcja pojedynczą kroplą rozpuszczalnika, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 14 (2009) nr 3, 29-36.
 26. H. Grajek, J. Paciura, Z. Witkiewicz, Chromatographic characterization of acceptor-donor properties of MCMs, Annales, 64 (2009) 147.
 27. J. Oszczudłowski, J. Skucińska, Adsorpcyjne usuwanie wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli z roztworów wodnych, Chemik, 6 (2009) 207-209.
 28. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Zastosowanie mikroekstrakcji  do fazy stacjonarnej do wyznaczania stałej Henry’ego, D. Wideł, J.  Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, 2010, 15, 75-81; 4 punkty.
 29. Mineralogia, Application of modified clinoptilolite-helaudite adsorbents in removing of volatile organic compounds from the air, D. Wideł, J. Oszczudłowski, 2010, 36, 84-85; 4 punkty.
 30. Gierak A., Skorupa A., Grabowska E., Łazarska I.; Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych; Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości; 2011, 100-108, Praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wyd. UMCS Lublin 2011, ISBN 978-83-227-3227-4.
 31. Gierak, A. Skorupa, A. Grabowska, E. Łazarska, Analiza substancji biologicznie aktywnych, LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, 2011 R-16, nr 6, p.16-22;
 32. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; Choma J., Górka J., Jaroniec M., Jedynak K.; Otrzymywanie i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami ditlenku tytanu; 2011, 60 (nr 2), 265-283; MNiSW nr 287; 9 pkt.
 33. Gierak A., M. Seredych, A. Skorupa, Preparatyka syntetycznych adsorbentów węglowych i ich wykorzystanie w analizie chemicznej; Chromatografia w praktyce, (red. Voelkel A. i Wasiak W.) Wyd. Politechnika Poznańska, (ISBN 978-83-7775-084-1); 2011, 277-286,
 34. Skorupa A., Gierak A., Łazarska I.; Badanie przemian substancji biologicznie aktywnych metodami analizy instrumentalnej; Praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego: Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości;2012, 456-459, Wyd. UMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-086-3.
 35. Biuletyn WAT; Otrzymywanie i właściwości uporządkowanych mezoporowatych węgli z nanocząstkami metali i tlenków metali; Choma J., Jedynak K., Jaroniec M.; 2012, 61 (Nr 2), 197-231, MNiSW nr 249, 5 pkt.
 36. Aparatura badawcza i dydaktyczna; Zastosowanie chromatografii gazowej i elektroforezy kapilarnej do analizy napojów orzeźwiających; Wideł D., Oszczudłowski J., Witkiewicz Z.; 2012, nr 3, 71-84, MNiSW nr 143, 6 pkt.
 37. Aparatura badawcza i dydaktyczna; Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych z okolic Buska-Zdroju na stężenie glutationu we krwi pełnej analizowanej metodą elektroforezy kapilarnej; Błońska-Sikora E., J. Oszczudłowski J., Witkiewicz Z., Wideł D., 2012, nr 2, 83-90, MNiSW nr 143, 6 pkt.
 38. Chemik; Glutathione: methods of sample preparation for chromatography and capillary electrophoresis; Błońska-Sikora E., J. Oszczudłowski J., Witkiewicz Z., Wideł D., 2012, 66, 9, 929-942, MNiSW nr  274, 8 pkt.
 39. Mineralogia; Application of selected modified halloysite adsorbents for ammonia adsorption determined by capillary electrophoresis method; Czech K., Garnuszek M., Wideł D., 2012, 39, 30-32.

Udział w konferencjach naukowych

Konferencje międzynarodowe:

 1. J. Oszczudłowski, M. Repelewicz, “Chromatographic Methods in the Determination of Selected Poly-aromatic Hydrocarbons”, 5th BALATON SYMPOSIUM ON HIGH-PERFORMANCE SEPARATION METHODS, Siofok, Hungary, 3 – 5 september 2003.
 2. M. Repelewicz, J. Zdenkowski  „ Adsorption of organic compounds from aqueous solutions on mineral sorbents” VII POLISH - UKRAINIAN SYMPOSIUM ON THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF INTERFACIAL PHENOMENA AND THEIR TECHNOLOGICAL APPLICATIONS, Lublin, Poland, September 15 – 18, 2003, Materiały Zjazdowe str. 201- 205.
 3. J. Oszczudłowski, The catalytic oxidation of selected chlorinated hydrocarbons, 13TH International Congress on Catalysis, Paris, France, 11 – 16 July 2004.
 4. Z. Witkiewicz, S. Popiel, J. Oszczudłowski, The applications of the gas chromatography with atomic emission detection for environmental pollution analysis,  The  Second International Conference “Purity of the Environmental Conference, “Purity of the Environmental in Our City”, Truskavets, Ukraine, 25-28 May 2004.
 5. M. Repelewicz, Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, 2005, Monolithic columns and their applications in chromatography, Proceedings of The Second International Symposium “Methods of the Chemical Analysis” June, 14th – 17th, 2005  Uzhgorod, Ukraine, p.6.
 6. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, J. Klinik,  Structural and energetic properties of zeolitic and MCM-41 surfaces, 10th Ukrainian-Polish Symposium on „Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications”, Lviv-Uzlissia, Ukraine, 26-30 September, 2006.
 7. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, Preparation of samples for environmental analysis, International Workshop “Modern aspects of chromatographic analysis”, Odessa, 27 Sep. - 1 Oct., 2006.
 8. M. Repelewicz , J. Choma, Influence of chemical modification on porous structure and surface properties of activated carbons, X Ukrainian – Polish Symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications, Lviv - Uzalissa, Ukraine, September 26 - 30, 2006, Materiały Sympozjum, str. 55 – 58.
 9. J. Oszczudłowski, J. Choma, “Adsorption of trichloroethene and tetrachloroethene from gaseous phase on chemically modified MCM-41 surfaces”, XI Polish-Ukrainian Symposium on “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”, August 22-26, 2007, Krasnobród-Zamość, Poland, p. 107.
 10. L. Dąbek, M. Repelewicz  „ Regeneration of spent activated carbons containing organic  compounds and Pb(II) compounds by thermal and chemical methods”, XI Ukrainian – Polish  Symposium on Theoretical  and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their  Technological Applications, August 22-26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland, p. 18
 11. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, 2008, Fast HPLC – modern method in chromatographic analysis ”, Third International Symposium "Methods of the chemical analysis", Sewastopol (Ukraina),  27–30 maja.
 12. H. Grajek, J. Paciura, Z. Witkiewicz, Chromatographic characterization of ordered mesoporous silicas, 3rd International Symposium Advanced Micro- and Mesoporous Materials, Albena, Bułgaria, 6-9 września 2009 r.
 13. J. Choma, K. Jedynak, J. Górka, M. Jaroniec , Synthesis and properties of mesoporous carbons with silver nanoparticles , XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications"; August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p. 18, 1 punkt.
 14.  M. Repelewicz, W. Surga, J. Choma , Termogravimetric studies of surface properties of activated carbons, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications" August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p. 122; 1 punkt.
 15. V. G. Berezkin, Z. Witkiewicz , Contemporary thin layer chromatography and perspectives of its development, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications";  August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p.5; 1 punkt.
 16. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, Z. Witkiewicz , Acceptor-donor characteristics of ordered mesoporous silicas,  XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications";, August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p.42; 1 punkt.
 17. H. Grajek, I. Naczelnik, Z. Witkiewicz , Chromatographic characterization of siliceous materials by means of statistical moments, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications";  August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p.41; 1 punkt.
 18. J. Oszczudłowski, D. Wideł, Z. Witkiewicz , Adsorption properties of soft mesoporous carbons determined by IGC method , XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications"; August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p.104; 1 punkt.
 19. P. M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz , Dehydration re action of izopropyl alkohol to acetone on Ag/active carbon catalyst by gas chromatography method, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications";, August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p.138; 1 punkt.
 20. K. Terpiłowski, J. Paciura-Zadrożna, E. Chibowski, H. Grajek, Z. Witkiewicz,  Study of electrokinetic properties of silica particles , XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications";, August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p.160; 1 punkt.
 21.  D. Wideł, J. Oszczudłowski,  Application of modified clinoptilolite-helaudite adsorbents in removing of volatile organic compounds from the air , The 1st Conference on Contemporary Problems of Geochemistry, September, 27-30, Kielce, Poland, 2010, p. 84-85; 1 punkt.
 22.  H. Grajek, Z. Witkiewicz, J. Paciura-Zadrożna , Adsorption systems for sampling and sample preparation XII International Symposium on Advances in Extraction Technologies,  September 20-22, 2010, Poznań, Poland, p. 38-39; 1 punkt.
 23.  H. Grajek, Z. Witkiewicz, J. Paciura-Zadrożna , Siliceous adsorption systems for sampling and sample preparation,  Analytical Research Forum 2010, , July 26-28, 2010, Loughborough University, UK,  p. 38-39; 1 punkt.
 24. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna,  Z. Witkiewicz, Acceptor-donor characteristics of ordered mesoporous silicas , Formula VI,  , June 7-11, 2010, Stokholm, Sweden,  p. 25; 1 punkt.
 25. H. Grajek, J. Paciura-Zadrożna, J. Choma, Z. Witkiewicz, Synthesis of ordered mesoporous silicas and their acceptor-donor characteristics, International Symposium „Nanoporous Materials – VI”, Banff, Canada, 21-24 August, 2011, p. 31 (komunikat).
 26. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Application of Microemulsion Electrokinetic Chromatography for Quantitative Analysis of α Tocopherol Acetate in Pharmaceutical Preparations, 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Budapest, 19-23.06.2011 r. (poster).
 27. M. Kula, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Comparison of Solid-Phase Microextraction Coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry and Ultrafast Liquid Chromatography Method for Analysis of Volatile Organic Compounds in Selected Polish Fruit Juices,36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Budapest, 19-23.06.2011 r. (poster).
 28. P. Chyła, D. Wideł, E. Błońska, Z. Witkiewicz, Application of Micellar Electrokinetic Chromatography Method for Determination of Oxidized and Reduced Glutathione in Human Blood,36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Budapest, 19-23.06.2011 r. (poster).
 29.  K. Jedynak, J. Choma, M. Marszewski, M. Jaroniec: „Polymer-templated mesoporous carbons synthesized in the presence of nickel nanoparticles, nickel oxide nanoparticles, and nickel nitrate”, 3rd International Event „NanoFormulation2012”, 28 May – 1 June, Barcelona, Spain, P6-02, p. 172 (poster).
 30. J. Choma, K. Jedynak, M. Marszewski, J. Choma: „Ordered mesoporous carbons with silver nanoparticles: weak acid-assisted soft-templating synthesis and properties”,The Annual World Conference on Carbon 2012, 17 - 22 June, 2012, Kraków, Poland, ID 537, p. 1-4 (komunikat).
 31.  J. Choma, K. Jedynak, J. Ludwinowicz, M. Jaroniec: „Adsorption properties of mesoporous carbon-silica composites obtained by citric acid-assisted soft templating”, Eight International Symposium on Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids, Poland, Kraków 2012, Proceedings s. 200-201 (poster).
 32. Gierak A., Skorupa A., Łazarska I., The use of capillary liquid chromatography (caLC) for a quick and simple analysis of the mixtures of colour substances, poster na 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13 września 2012 r.
 33.  J. Oszczudłowski, A. Śrębowata, J. Choma, Z.Witkiewicz, Hydrogen-assisted dechlorination of 1,2-dichloroethane on mesoporous carbon supported nickel catalysts,XIII Ukrainian-Polish  Symposium  on „Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications”   Kiev, September 11-14 2012, (komunikat).
 34.  D. Wideł, Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski; „Determination of phthalate esters in selected beverages by solid phase extraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry”,  29th Symposium on Chromatography, September 9-13 2012 , Toruń, (poster).

Konferencje krajowe

 1. M. Lankowska, M.Repelewicz “ Adsorpcja jonów Pb(II) z roztworów wodnych na  chemicznie modyfikowanym handlowym węglu aktywnym AG-5” XLVI Zjazd PTCh i  SITPCh Lublin 15 – 18 wrzesień 2003, Materiały Zjazdowe F-1 str. 1299.
 2. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne   w ściekach komunalnych i składowiskach odpadów komunalnych, IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI” 21 –23 maja 2003, str. 133 – 144.
 3. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, K. Sikora, Zanieczyszczenia atmosfery związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów, IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI” 21 –23 maja 2003, str. 145 – 154.
 4. M. Repelewicz, J. Choma, Badanie fizykochemicznych właściwości chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych, Konferencja Naukowo-Techniczna „Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle”, Częstochowa-Ustroń, 2-4 czerwca 2004, 23-33.
 5. J. Zdenkowski, M. Repelewicz,  Adsorpcja jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ołowiu z roztworów wodnych na wybranych modyfikowanych sorbentach naturalnych, Hydrogeochemia 04: teorie a praxe v hydrogeologickych aplikacicg, Ostrava  24 – 25 czerwiec 2004, Materiały zjazdowe str.137 – 140.
 6. M. Serwatka, M.Repelewicz, Oznaczanie stężenia powierzchniowych grup tlenowych handlowych węgli aktywnych oraz ich modyfikatów metodą Boehma i metodą TGA,  XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Wrocław 12 – 17 wrzesień 2004, Materiały Zjazdowe,  tom III, str. 1207.
 7. J. Oszczudłowski, Katalityczne utlenianie wybranych chloropochodnych węglowodorów, Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca, ISBN 83-907325-6-42004.
 8. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Polichlorowane bifenyle – odpady niebezpieczne,  X Konferencja Naukowo-Techniczna „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”, Gdańsk-Helsinki, 18 –22 maja 2004.
 9. E. Kowalska, J. Radomska, P. Konarski, R. Diduszko, J. Oszczudłowski, M. Więch, Z. Duszyc, 2005, Thermogravimetric investigation of wastes from electrical and electronic equipment (WEEE), Proceedings of 30th International Conference on Vacuum Microbalance Techniques, Wrocław, June 29 – July 1, 2005.
 10. J. Oszczudłowski, Właściwości adsorpcyjne i katalityczne zeolitów w procesach usuwania z fazy gazowej lotnych związków organicznych zawierających chlor, V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 15-18 wrzesień 2006 r. (komunikat).
 11. M. Repelewicz , J. Choma, Fizykochemiczne właściwości niemodyfikowanych i chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych na przykładzie węgla WG-12, Konferencja Naukowo –Techniczna; Węgiel aktywny  w ochronie środowiska i przemyśle, Częstochowa – Białowieża,  6 - 8 czerwiec 2006 , Materiały  Konferencji str. 169 – 180.
 12. D. Pazik , M. Repelewicz, Adsorpcja jonów Pb(II) z roztworów wodnych na handlowym i chemicznie modyfikowanym węglu aktywnym WD-ex”    XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Gdańsk 18 - 22 wrzesień 2006, Materiały Zjazdowe,  str. 328.
 13. M. Kamiński, Z. Stefaniak, P. Raczyński, W. Łukajtis, S. Raczyński, M. Małczak, D. Sakowicz, T. Arant, M. Gumoś, P. Śliwiński, K. Elgert, B. Świątoniowski, P. Kamiński, Z. Witkiewicz, Opracowanie krajowej aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z elucją gradientową, do badań i dydaktyki, XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006 r.
 14. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, „Ultrasprawna chromatografia cieczowa (UPLC)”, II Sympozjum Chromatograficzne nt. „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 25-26 kwietnia 2007 r.
 15. Z. Witkiewicz, J. Oszczudłowski, 2008, Szybka chromatografia cieczowa, Konferencja nt. Chromatografia jonowa - nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach, Katowice, 9-10 kwietnia.
 16. M. Repelewicz, W. Surga, J .Choma, 2008, Badania struktury porowatej węgli aktywnych  metodą  termo grawimetryczną, Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, 23-25 czerwca.
 17. K. Mojecka, M. Repelewicz, 2008, Właściwości fizykochemiczne modyfikowanych handlowych węgli aktywnych, 51 Zjazd PTChem i  SITPChem, Opole, 7 - 11 wrzesień, Materiały Zjazdowe, str. 85.
 18. E. Gała, M. Repelewicz, 2008, Badania struktury porowatej węgli aktywnych metodą TGA,  51 Zjazd PTChem i  SITPChem, Opole, 7 - 11 wrzesień, Materiały Zjazdowe,  str. 83.
 19. J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, Szybka i pełna dwuwymiarowa chromatografia gazowa,  IV Konferencja Chromatograficzna “Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej”, Łódź, 8-9 kwietnia 2009 r.
 20. Gierak A., Skorupa A., Badanie możliwości wykorzystania adsorbentów węglowych do wydzielania i wzbogacania azotanów (III) i (V) z roztworów wodnych metodą SPE i oznaczanie ich stężenia metodą chromatografii jonowej (IC), Wykład W6, str.36 ISBN 978-83-928545-0-0, Konferencja Chromatograficzna: Analityka substancji o charakterze jonowym, Toruń, 23-24.04.2009r.
 21. P. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Dozownik laserowy do dozowania próbek ciekłych do kolumn pakowanych w chromatografii gazowej, Postępy Chromatografii, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2009, 7-14.
 22. J. Oszczudłowski, J. Skucińska, Adsorpcyjne usuwanie wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli z roztworów wodnych, VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25 czerwca 2009 r.
 23. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej do wyznaczania stałych Henry’ego, 52 Zjazd PTChem, Łódź, 12-16 września 2009 r.
 24. Zdenkowski J., Jedynak K., Łakomiec I., Choma J.; Badanie właściwości adsorpcyjnych kompozytowych, mezoporowatych węgli metodą profilu piku,  IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań 26-29 czerwca 2011r., s. K. 32 (komunikat).
 25. Jedynak K., Choma J., Górka J., Marszewski M., Jaroniec M.; Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i SITPChem, 18-22 września 2011 r., Lublin, s. 225 (poster).
 26. Gierak A., Skorupa A., Grabowska E., Łazarska I., Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych; Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł: „Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin, 8-10.06.2011 (referat).
 27. Gierak A., M. Seredych, A. Skorupa, Preparatyka syntetycznych adsorbentów węglowych i ich wykorzystanie w analizie chemicznej; IX Konferencji Chromatograficznej, Poznań, 26-29.06.2011 (komunikat)
 28. Gierak A., Skorupa A., Grabowska E., Łazarska I., Oznaczanie kwasu askorbinowego metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC; Konferencja naukowej Quo vadis life science? Quo vadis chemistry?, Toruń, 28-29.09.2011 (poster)
 29. Choma J., Jedynak K., Górka J., Marszewski M., Jaroniec M.; Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota”, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp techniczny w wodociągach”, Ochrona Środowiska, 2011, 33, (Nr 3), ss. 3-8, Wrocław 2011 (komunikat).
 30. Oszczudłowski J., D. Wideł D., Z. Witkiewicz Z., Badania właściwości adsorpcyjnych n-alkanów na zeolicie ZSM-5 metodą odwróconej chromatografii gazowej,IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań, 26-29.06.2011 r. (komunikat).
 31. Witkiewicz Z., Chromatografia gazowa łączona z analizą fazy nadpowierzchniowej i desorpcją termiczną,IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań, 26-29.06.2011 r. (referat).
 32. Skorupa A., Gierak A., Łazarska I., Badanie przemian substancji biologicznie aktywnych metodami analizy instrumentalnej; Komunikat na V Ogólnopolskim Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 12-14 czerwca 2012 r.
 33. H. Grajek, J. Choma, W. Darlewski, A. Świątkowski, E. Michalski, Z. Witkiewcz, P. Pura; „Woltamperometryczne badania aktywności elektrod węglowych modyfikowanych materiałami krzemionkowymi”, XI Konferencja „Elektroanaliza w teorii i praktyce”, Kraków 27-28 września 2012 r., P16 (poster).
 34. E. Błońska-Sikora ,  Z. Witkiewicz ,  J.  Oszczudłowski; „The influence of crenotherapy on glutathione level in human body”, VIIIMultidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Rawa Mazowiecka, 30.05-01.06.2012 r., Book of Abstract,  ISBN 83-89585-34-0, pp. 7-8 (komunikat).
 35. E. Błońska-Sikora, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz, D. Wideł; „Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych z okolic Buska-Zdroju na stężenie glutationu we krwi pełnej analizowanej metodą elektroforezy kapilarnej”,  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25.05.2012 r. (komunikat).
 36. D. Wideł, J. Oszczudłowski, Z. Witkiewicz; „Zastosowanie chromatografii gazowej i elektroforezy kapilarnej do analizy napojów orzeźwiających”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25.05.2012 r. (poster).

W ramach działalności dydaktycznej Zakład prowadzi następujące zajęcia:

 

Galeria zdjęć:
Chromatograf gazowy ze spektrometrem oraz detektorem mas (GC-MS) płomieniowo jonizacyjnym (FID) oraz automatycznym podajnikiem próbek firmy Perkin Elmer
Gradientowy chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas (LC-MS) z automatycznym podajnikiem próbek firmy Shimadzu

HPLC

Izokratyczny chomatograf cieczowy z detektorem UV-VIS firmy ShimadzuGeneratory azotu i syntetycznego powietrza
Aparatura do elektroforezy kapilarnej firmy Beckman CoulterKomora do ekstrakcji  do fazy stałej (SPE) firmy BakerSpektrofotometr firmy Jenway

 Zestaw do mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME)

 

Nowoczesny pH-metr oraz konduktometr