FULBRIGHT – Polsko- Amerykańska Komisja

Program stypendialny FULBRIGHT finansowany wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski.  Stypendium badawcze przeznaczone dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych i placówkach badawczych, na realizację indywidualnego projektu badawczego we wskazanej przez stypendystę uczelni lub instytucji naukowej w USA. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy.  
 
Informacje o tym do kogo kierowany jest program oraz kiedy składać wnioski znajdują się na stronie  http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/senior.html

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka