Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt: 
PROGRAM POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA 
 
Konkurs: Core Call 2012
 
Tytuł projektu: Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels.
 
Akronim: FuelHealth
 
Okres realizacji: 01.11.2013 – 11.2016 (36 m-cy)
 
Strona projektuhttp://www.fuelhealth.eu/
 
 
Skład konsorcjum:
1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Kierownik merytoryczny projektu: dr hab. Anna Lankoff 
Tel. 41/349-62-96, 349 62-95
 
Koordynator ds. administracyjno-finansowych: mgr Anna Depczyńska
Tel. 41/ 349-73-34
 
2. The Norwegian Institute of Public Health  (NIPH)
 
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
 
4. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)
 
OPIS PROJEKTU:
Zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia zwiększyły potrzebę poszukiwania nowych bio-paliw o dużym potencjale redukcji dwutlenku węgla. Obecnie bio-paliwa używane są w niewielkim stopniu w Europie, ale projekt UE, dotyczący stosowania domieszek bio-paliw w benzynie oraz oleju napędowym zakłada stopniowe zwiększanie ich udziału. W związku z tym, przed ich wprowadzeniem  na duża skalę powinny zostać zbadane potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Celem projektu FuelHealth jest ocena zdrowotnych efektów stosowania bio-paliw pierwszej i drugiej generacji. Dodatkowo, celem projektu jest ocena wpływu filtrów cząstek stałych na ewentualne toksyczne efekty emisji silnika diesla podczas spalania bio-paliw. Projekt obejmuje 3 główne zadania: fizyko-chemiczną analizę emisji silnika Diesla podczas spalania badanych bio-paliw, badania in vivo na szczurach oraz badania in vitro. Testowane bio-paliwa obejmują bio-paliwa 1 generacji - estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz bio-paliwa 2 generacji – syntetyczny polimer Neste Oil NExBTL. Emisje ze spalania powyższych bio-paliw z zastosowaniem filtrów cząstek stałych oraz bez ich stosowania zostaną zbadane z uwzględnieniem fizyko-chemicznej analizy fazy gazowej, rodzaju i wielkości cząstek oraz nanocząstek jak również chemicznej analizy związków organicznych związanych z fazą cząsteczkową. Scharakteryzowane emisje gazowe i cząsteczkowe zostaną zastosowane w badaniach biomedycznych in vivo na szczurach. Molekularne mechanizmy toksycznych efektów emisji cząsteczkowych zostaną zbadane na różnych modelach komórkowych in vitro.
 
Zadania badawcze: 
1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Badania molekularnych mechanizmów genotoksyczności nanocząstek oraz ekstraktów organicznych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji in vitro.
2. The Norwegian Institute of Public Health: Badania molekularnych mechanizmów  immunotoksyczności nanocząstek oraz ekstraktów organicznych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji in vitro
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Badania dotyczące wpływu gazów emisyjnych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji na zwierzęta in vivo.
4. Przemysłowy Instytut Motoryzacji: Produkcja i analiza fizyko-chemiczna gazów emisyjnych, nano-cząstek oraz ekstraktów organicznych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji.
 
Środki finansowe na realizację zadań badawczych (po uwzględnieniu zmniejszenia środków przez NCBiR:
 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  (UJK): 997 308,00 PLN
The Norwegian Institute of Public Health (NIPH): 1 230 982,00 PLN
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 679 900,00 PLN
Przemysłowy Instytut Motoryzacji: 169 268,00 PLN
RAZEM: 3 077 458,00 PLN
 
Pobierz kartę projektu FuelHealth
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka